မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

LLC ႏွင့္ 6 လပတ္အစည္းေ၀း

ယေန႔(၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၀) ညေန ၃ နာရီတြင္ မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕ ရုဂ်ီတာဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလုပ္သမားမ်ာ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အစည္းေ၀းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုအစည္းေ၀းပြဲကုိ . ထုိင္းေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔(LLC) မဲ့ေဆာက္တာ၀န္ခံ၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္အတူ FTUB, BW-Network, PKGWU, ALC, FED, BLC စသည့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားတတ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းေ၀းတြင္ လက္ရွိအလုပ္သမားမ်ား၏ ယာယီပတ္စ္ပို႔စ္ ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခတ္အခဲျပႆနာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ ျပႆနာမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။


ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment