မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း ၉)


(၁၈၄၉) ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလလယ္ေလာက္အေရာက္တြင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနာက္တ ႀကိမ္ ထပ္ထုိင္ျပန္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ လူဝီဘုိနာပတ္က အံ့ၾသစရာ သတင္းတခုကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ “ဘား ေရာ့”ဦးေဆာင္တဲ့ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ သူ ျဖဳတ္ခ်လုိက္ၿပီ။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းရမည္-ဆုိတာပါပဲ။

ဘားေရာ့ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ဆုိသည္မွာ တရားဝင္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ေအာ္လီယန္မင္းဆက္လုိလားသူမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထား သည့္ (Party of Order) ပါတီ၏ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ပါ။ ရီပတ္ဘလစ္ကင္(သမၼတဂုိဏ္းသား) တုိ႔၏ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္ဖယ္ရွားဖုိ႔ လုပ္စဥ္က ဘုိနာပတ္အတြက္ ဘားေရာ့ဝန္ႀကီအဖြဲ႔ကုိ လုိအပ္ခဲ့သည္။ ဒီဝန္ ႀကီးအဖြဲ႔ႏွင့္ပဲ ဘုိနာပတ္သည္ ေရာမအား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ေရးလုပ္ခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ ရုိုိက္ခ်ဳိးပစ္ေရးကုိ လုပ္ခဲ့သည္။

ဘုိနာပတ္အတြက္ ဒီဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သည္ အကာအကြယ္ မ်က္ႏွာဖုံးတခုသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခုေတာ့ ဒီမ်က္ႏွာဖုံး ေခါင္းစြပ္ကုိ သူ မလုိအပ္ေတာ့။ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ မ်က္ႏွာဖုံးေခါင္းစြပ္ကုိသာ သူ သုံးေတာ့မည္။ (Party of Order) ပါတီ၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး သူ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားခ်င္ၿပီ။

ဒီဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကုိ ျဖဳတ္ခ်ပစ္လုိက္ျခင္းသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ဦးတည္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္သြားသည္မွာ ဝန္ႀကီးဘားေရာ့ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဘားေရာ့ဝန္ႀကီး အဖြဲ႔သည္ ဘုိနာပတ္ေခတ္တြင္ ဘုိနာပတ္ပင့္ေခၚခဲ့ေသာ ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပါလီမန္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးဝန္ႀကီးအဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေနာက္တက္လာသည့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သစ္ကေတာ့ (d’Hautpoul) ဦးေဆာင္သည့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တ ကယ့္လက္ေတြ႔မွာက် ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (d’Hautpoul) သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္ေနရာကုိ ရခဲ့သည္မဟုတ္။ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဘားေရာ့ ထြက္သြားၿပီးကတည္းက ဘုိနာပတ္က ဒီရာထူးေနရာကုိ ဆက္လက္ထားရွိျခင္း မျပဳေတာ့။ ဘုိနာ ပတ္က စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္မွာလုိပဲ သမၼတ ႏုိင္ငံမွာ သမၼတတဦးရွိလွ်င္ ေတာ္ေလာက္ၿပီဟု သေဘာထား သည္။ သမၼတဆုိတာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္က ဘုရင္ႏွင့္ အဆင့္တူပဲ။ ဒါေပမဲ့ သမၼတကေတာ့ ရာဇာပလႅင္မရွိ၊ သံလ်က္မရွိ။ ဓားလည္း မရွိဘူးေပါ့။ သမၼတစနစ္မွာ ဘုိနာပတ္ မႀကဳိက္ဆုံးကေတာ့ ဘုရင္ေတြလုိ နန္းေတာ္ သုံးစရိတ္မရွိျခင္းပါပဲ။ ဒီအျမင္အရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သစ္သည္ ယခင္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ေတြလုိမ်ဳိး မဟုတ္။ သူ႔ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါလီမန္အဆင့္ရွိသူ ဆုိလုိ႔ တဦးတည္းသာ ပါသည္၊ သူကေတာ့ ေငြတုိးႀကီးစား အျမတ္ရွာသူ (Fould) ပါပဲ။ ဘဏ္သူေဌးေတြထဲမွာ နာမည္အပ်က္ဆုံး၊ အဆုိးဆုံး ပုဂၢဳိလ္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးရာထူးသည္ သူ႔လက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ (၁၈၄၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဘုိနာပတ္ ေခတ္၏ စေတာ့ေငြေၾကး စာခ်ဳပ္ေစ်းေတြ အတက္အက် မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနပုံကုိ စတင္ေတြ႔ျမင္လာရသည္။)

ဘုိနာပတ္သည္ ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးေနရာတြင္လည္း (Carlier) ကုိ ခန္႔ၿပီး သူက အပုိင္ ကုိင္ထားလုိက္သည္။

(၁၈၅ဝ) ခုႏွစ္ မတ္ (၁ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတခု လုပ္ခဲ့သည္။ ဂြၽန္လ (၁၃) ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း လစ္ လပ္သြားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနရာေတြကုိ ျပန္ျဖည့္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ (အဖမ္းခံရ၊ အျဖဳတ္ ခံရလုိ႔ ေလ်ာ့သြားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားပါ။)

ဒီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပဲရစ္သည္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိခ်ည္း ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ေပးလုိက္သည္။ ပဲရစ္မွ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး (၁၈၄၉) ဂြၽန္ (၁၃) ရက္အေရးအခင္းမွာ သူ±ႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္း အတြက္ ျပန္ၿပီး လက္စားေခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ (၁၈၅ဝ) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒအသစ္ကုိ ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ထုိေန႔ကစၿပီး ဥပေဒသစ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေတာ့သည္။ ဒီဥပေဒသစ္သည္ ဓနရွင္လူ တန္းစား၏ အာဏာသိမ္းမႈ ဟူ၍လည္း ဆုိႏုိင္သည္။ မတ္လ (၁ဝ) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာတုန္းက ပဲရစ္မွ ဓန ရွင္ေပါက္စႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတုိ႔က ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိခ်ည္း မဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ အုပ္စုိးမႈကုိ တုိက္ရုိက္ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူ တန္းစားကလည္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဥပေဒျပင္ပသုိ႔ ထုတ္ပစ္လုိက္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ ျပင္ၿပီး အေျဖေပးတုံ႔ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုိရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖ်က္သိမ္း ပစ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ဥပေဒသည္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲ၏ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္ ကိစၥတရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

၁၈၅ဝ ခုႏွစ္သည္ ျပင္သစ္ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအရင္းရွင္တုိ႔အတြက္ အလားအလာေကာင္းေသာ ႏွစ္တႏွစ္ ပါ၊ ပဲရစ္က ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အမ်ားအျပား အလုပ္ရခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ (၁၈၅ဝ) မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ဥပေဒကေတာ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိ ဘယ္လုိ တန္ခုိးအာဏာမွ မရေအာင္ ဖယ္ရွားထားလုိက္သည္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ေတာ္လွန္ေရးမတုိင္ခင္က အေျခအေနမ်ဳိးဆီ ျပန္ပုိ႔ ထားလုိက္သည္။

ဒီဥပေဒသစ္က ျပင္ပစ္လုိက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ကိစၥတရပ္ကေတာ့ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး ျဖစ္၏။

ယခင္ဥပေဒအရ သမၼတကုိ ေရြးေကာက္ရာမွာ မဲ (၂) သန္း ရရွိဖုိ႔လုိသည္ - ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ မည္ သည့္ အေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတေလာင္းတဦး တေယာက္ကမွ် ဒီလုိ လုိအပ္တဲ့ မဲအေရအတြက္ကုိ မရလွ်င္ မဲအေရ အတြက္ အမ်ားဆုံးရရွိေသာ သမၼတေလာင္း (၃) ဦးထဲမွ တဦးဦးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သမၼတအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ျပင္သစ္ျပည္တြင္ မဲေပးႏုိင္သူ ဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ (၁ဝ) သန္း ရွိသည္ဟူ၍ စာရင္းေပါက္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သမၼတတဦးသည္ မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ (၅) ပုံ (၁) ပုံ ရရွိဖုိ႔ လုိအပ္ လိမ့္မည္ ဆုိေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္၏။

ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔ ဥပေဒသစ္သည္ မဲေပးႏုိင္သူ အနည္းဆုံး (၃) သန္းေလာက္ကုိ မဲေပးခြင့္ရွိသူ စာရင္းထဲမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ လုိ္က္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတေလာင္းတဦးအဖုိ႔ လုိအပ္ေသာ မဲအေရအတြက္သည္ မဲစုစုေပါင္း၏ (၃) ပုံ (၁) ပုံ ျဖစ္သြားသည္။ ဤသည္မွာ သမၼတေလာင္းမ်ားကုိ သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ ပုိမုိ ခက္ခဲသြားေအာင္ လုပ္ လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သမၼတကုိ လႊတ္ေတာ္က တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါလား။ တနည္း ဆုိလွ်င္ သမၼတကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးသည္ ျပည္သူမ်ားလက္ထဲ ရွိေနရာမွ သူ႔ လက္ထဲေရာက္ေအာင္ ဥပေဒျပဳအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က လုယူလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။

• • •

ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုဆုိးဝါးလာခ်ိန္ႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖ်က္ သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ဘုိနာပတ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အၾကားတြင္လည္း တုိက္ပြဲတပြဲ စတင္ျဖစ္တည္လာသည္။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအရ လူဝီဘုိနာပတ္၏ လစာေငြကုိ ျပင္သစ္ဖရန္႔ေငြ (၆ဝဝ, ဝဝဝ) ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ သမၼတျဖစ္အၿပီး (၆) လ ျပည့္ၿပီးသည္၏ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုိနာပတ္သည္ ဒီလစာေငြ၏ (၂) ဆ ရရွိခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘားေရာ့က တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (ထုိအခ်ိန္က တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကာ လသာ ျဖစ္ေသးသည္။) ထဲမွာ ဘုိနာပတ္ အတြက္ အပုိခြင့္ျပဳေငြ ဖရန္႔ေငြ (၆ဝဝ, ဝဝဝ) ကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိ ေပးခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ဘုိနာပတ္က ဒီေငြထက္ ပုိမုိရရွိဖုိ႔ ထပ္မံ ေတာင္း ခံသည့္ ေလသံ ထြက္လာခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ ဘားေရာ့က မလႈပ္ေတာ့။ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းက်ေတာ့ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဘုိနာပတ္က သူကုိယ္တုိင္ပဲ ေငြရရွိဖုိ႔ ေတာင္းခံလာသည္။ ဒီေတာ့ သူ၏ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကလည္း မတတ္သာဘဲ သမၼတအိမ္ေတာ္သုံးရန္ ဖရန္႔ေငြ သုံးသန္း ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေပးဖုိ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္ျပ လုိ္က္သည္။

ဘုိနာပတ္တြင္ သူတပါး၏ အားနည္းခ်က္အေပၚ အျမတ္ထုတ္တတ္သည့္အက်င့္သည္ အရုိးစြဲခဲ့ၿပီးသား။ သူတ ပါး၏ အားနည္းခ်က္ကုိ အနံ႔ခံရာမွာလည္း အမဲလုိက္ေခြးကေတာင္ အရႈံးေပးရေလာက္သည္။ ေငြညွစ္ရသည့္ အလုပ္ဆုိသည္ကလည္း သူ႔အတြက္ က်င့္သားရေနၿပီ။ ဥပေဒျပဳအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သည္ လူထု၏ မဲေပးႏုိင္ ခြင့္ အခြင့္အေရး တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးခဲ့သည္။ ဒါကုိ ဘုိနာပတ္ သိၿပီးသား။ ဒီကိစၥမွာ သူကုိယ္တုိင္ အေထာက္အကူျပဳေပးခဲ့ရသည္ မဟုတ္လား။ သူက ဒီ အခ်က္ကုိ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အားနည္းခ်က္အျဖစ္ ဆုပ္ကုိင္လုိက္သည္။ သူ႔ကုိ ေငြ (၃) သန္း မေပးခဲ့ရင္ ဥပေဒျပဳ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ျပစ္မႈကုိ ဖြင့္ခ်မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကလည္း မေပးႏုိင္ဘူးဟု ျပန္ျငင္းလုိ္က္သည္။ ဒီေတာ့ ဘုိနာပတ္က သူ ကုိင္ထားတဲ့ သ တင္းစာေတြကေန ဥပေဒျပဳအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ အဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေရးသားတာ လုပ္ျပလုိက္ သည္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္ အေနျဖင့္လည္း တုိင္းျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခခံမူကုိ အမွန္ပဲ ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးက် ေတာ့...

လႊတ္ေတာ္က သမၼတ၏ အိမ္ေတာ္သုံးေငြေပးဖုိ႔ကိစၥ ပယ္ခ်ခဲ့တာအမွန္ပါပဲ။ သုိ႔ရာတြင္ ဒီတႀကိမ္မွာ ေတာ့ ဘုိနာပတ္ကုိ အပုိ ခြင့္ျပဳေငြ (၂ ) သန္း (၁) သိန္း (၆) ေသာင္း ေပးမည္ဟု အာမခံလုိက္ရသည္။ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ရျခင္း ျဖစ္၏။

ဘုိနာပတ္အေနျဖင့္ ဒီေလာက္ ေငြမ်ားမ်ား ဘာအတြက္ လုိေနရသလဲ။

ဧၿပီလႏွင့္ေမလ အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားတြင္ ဘုိနာပတ္သည္ အာဏာရထားေသာ ပါလီမန္သမား ေတြကုိ စိန္ေခၚခဲ့ရသည္။ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္ေရႊ႔ရပ္နားထားရသည့္ အခ်ိန္က်ေတာ့ သူ႔ေနရာမွာ အဖြဲ႔ဝင္ (၂၈) ဦးပါဝင္သည့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မရွင္က ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူသည္။ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ ဘုိနာပတ္၏လူဆုိလုိ႔ တေယာက္မွ မပါ။ သုိ႔ရာတြင္ သမၼတဂုိဏ္းသားေတြဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ထဲက တခ်ုဳိ႔လူေတြ ပါဝင္ေနရာ ရထားသည္။ ဟုိအရင္ (၁၈၄၉) ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ အာဏာရအဖြဲ႔ထဲမွာ (Party of Order) ပါတီက လူေတြေရာ၊ ဘုိနာပတ္၏ လူ ေတြပါ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီတုန္းကေတာ့ သိပ္ျပႆနာမႀကီးလွ။ အဲဒီတုန္းက (Party of Order) ပါတီက လူေတြသည္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ သူတုိ႔ ထာဝရဆန္႔က်င္သည္ -ဟု သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေၾကညာထားၿပီးသား။ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဲသလုိမဟုတ္ေတာ့။ ပါလီမန္ဂုိဏ္းသားေတြက လက္ရွိသမၼတဟာ သူတုိ႔ရဲ႔ ထာဝရရန္သူ လုိ႔ ေၾကညာလုိက္ၿပီ။

ေမလ (၃၁) ရက္ ဥပေဒသစ္ထုတ္လုိက္ၿပီးသည့္အခါက်ေတာ့ ဘုိနာပတ္မွာ ျပိဳင္ဘက္တဦးတည္းသာ က်န္ေတာ့ သည္။ ယခု သူရင္ဆုိင္ ယွဥ္ျပိဳင္ေနရသည့္ ျပိဳင္ဘက္ကေတာ့ (Party of Order) ပါတီ။

ဘုိနာပတ္ကလည္း သူ႔အႀကံအစည္ႏွင့္သူ....။ သူက သူ႔ကုိယ္ပုိင္အင္အားကုိ ေမြးလုိက္သည္။ ဒီအင္ အားကေတာ့ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္အသင္း။

ဒီအသင္း၏ေမြးသကၠရာဇ္ကုိ (၁၈၄၉) ခုႏွစ္က စရမည္။ ဒီအသင္းကုိ ပဲရစ္ျမိဳ႔က ေလလြင့္ပစၥည္းမဲ့မ်ားႏွင့္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ အသင္းကုိ ဘုိနာပတ္၏ စုံေထာက္ေတြ၊ သူလွ်ဳိေတြက ေခါင္းေဆာင္သည္။ တကယ္က ဒီအသင္းသည္ စစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႔သာ ျဖစ္သည္။ ဘုိနာပတ္၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးက ဒီအသင္းတခုလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထား သည္။ ဒီအသင္းထဲမွာ သူခုိး ဂ်ပုိးေတြ၊ ေလာင္းကစားသမားေတြ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြ၊ ထိန္းကြပ္မရတဲ့ စစ္သားေတြ စသျဖင့္ လူစုံပါဝင္ေနသည္။ အင္အားတေသာင္းခန္႔ ရွိသည္။

ယခင္ဖြဲ႔ဖူးခဲ့သည္ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ဆုိသည္က ဆုိရွယ္လစ္ အလုပ္သမားေတြအတြက္ျဖစ္၏။ အမ်ဳိး သား ကာကြယ္ေရးတပ္ ဆုိတာကလည္း ဓနရွင္သမၼတစနစ္ ဝါဒီမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္အသင္းက်ေတာ့ ဘုိနာပတ္ ကုိယ္တုိင္အတြက္ ...။ သူ႔ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းက ဒါပဲ။ ဒီတပ္ဖြဲ႔ ဒီအသင္းသည္ သူ႔ကုိယ္ပုိင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚ ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ အသီးအပြင့္။ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္အသင္း၏ သမုိင္းသည္ သူ႔ကုိ္ယ္ပုိင္သမုိင္း။

အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ စစ္တပ္ကုိ ဘုိနာပတ္၏ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ေရာေႏွာေမႊေႏွာက္ မဖြဲ႔မီ အခ်ိန္အထိ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္တပ္ဖြဲ႔သည္ ဘုိနာပတ္၏ ကုိယ္ပုိင္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။ သူ႔တပ္ကုိ ရွန္ပိန္အရက္၊ ၾကက္သား၊ ငွက္သား၊ ေဆးလိပ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေမြးျမဴတည္ေဆာက္လာခဲ့ရသည္။

ဘုိနာပတ္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေငြမ်ားမ်ား လုိအပ္ေနရသလဲ ဆုိတာ၏ အေျဖကေတာ့ ဒါပါပဲ။ သည္အခ်က္ပါပဲ။ ဒီတပ္ဖြဲ႔၏ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထံက သူေတာင္းခံရရွိေသာ ေငြမ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒီေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ႔မွာလည္း ျပန္လည္အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ သူ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသူကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ။ (ယခုအခ်ိန္ ဒီ ဥပေဒ၏ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနသူမ်ားက ပါလီမန္ဂုိဏ္းသားမ်ား။)

သမၼတရာထူး ရယူထားသည့္ လူဝီဘုိနာပတ္သည္ ဘုရင့္အာဏာရထားသူအတုိင္းပါ။ အမ်ုိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာ သူ႔ဘာသာ ဝန္ႀကီးေတြကုိ ခန္႔ႏုိင္သည္။ ျဖဳတ္ႏုိင္သည္။ အျမင့္ဆုံးအာဏာကိုု သူ႔လက္ထဲမွာ ကုိင္ ထားၿပီး ျပင္သစ္ျပည္က တပ္သား တသန္းခြဲႏွင့္ အရာရွိအပါအဝင္ အမႈထမ္းငါးသိန္းတုိ႔၏ ရာထူးေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သျူဖဳတ္လုိျဖဳတ္၊ သူခန္႔လုိခန္႔၊ သူထင္ သလုိ လုပ္လုိ႔ရေနသည္။ တဦးခ်င္း ရာဇဝတ္မႈေတြကုိ သူက သနားရင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏုိင္ သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သူ႔ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္သူက တဦးတည္း။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတခုတည္းသာ။ ဒီအေျခခံဥပေဒ က သူ႔ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမွာ မဟုတ္။ သနားညွာတာေနမွာ မဟုတ္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၅) အရ အခ်ိန္တန္လွ်င္ သူ အာဏာ ဆင္းေပးရလိမ့္မည္။ သမၼတ (၂) ႀကိမ္ ဆက္မလုပ္ရဘူးဆုိသည့္အခ်က္လည္း ပါေနေတာ့ သူ႔အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လုိမွ သမၼတ မျဖစ္ႏုင္ေတာ့။

ဒီ ပုဒ္မ (၄၅) ဆိုတာႀကီးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူ႔မ်က္လုံးထဲမွာ ေပၚလာေနသည္။ မ်က္လုံးထဲကသာ ဒီ ဥပ ေဒႀကီးကုိ ျမင္ေနတာ မဟုတ္။ ရင္ထဲကပါ ျမင္ေနရသည္။ ဒီ ဥပေဒပုဒ္မႀကီးက သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္သည့္ အၿပဳံးႏွင့္ သူ႔ကုိ ၾကည့္ၿပီး လက္ညွဳိးထုိးလုိက္၊ လက္ညွဳိးေထာင္လုိက္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူ႔ကုိ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာေန သည့္ စကားေတြကေတာ့ æ

“အကုိႀကီး...ခင္ဗ်ားကေတာ့ ေသရေတာ့မွာပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႔အာဏာဟာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစရာေကာင္းလွတဲ့ ေမလရဲ႔ ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန႔ေရာက္ရင္ ကုန္ဆုံးရေတာ့မယ္။ ခင္ဗ်ား အေရြးခံခဲ့ရၿပီး (၄) ႏွစ္ သက္တမ္း ျပည့္တဲ့ ေန႔မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႔ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ ဂုဏ္က်က္သေရေတြ ဆုိတာဟာလည္း နိဂုံးကမၸတ္ အဆုံးသတ္ရေတာ့မယ္။ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာေတးဟာ ႏွစ္ေက်ာ၊့ ႏွစ္ခါျပန္ၿပီး သီဆုိတီး မႈတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားမွာ အေျကြးေတြ ရွိေန တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္မ်ား မ်ားေနၿပီလဲဆုိတာ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံ႔လစုိက္ၿပီး ျပန္ၾကည့္ထားလိုက္ေပေရာ့။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံက အာမခံႏုိင္တဲ့ ဖရန္႔ေငြ (၆) သိန္းနဲ႔ ျပန္ဆပ္လုိက္ေပါ့။ အဲဒီ အေျကြးေတြသာ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ ေမလရဲ႔ ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ခင္ဗ်ားတေယာက္ေတာ့ ျဖင့္ ဒုကၡလွလွ ႀကီး ေတြ႔ရေတာ့မွာ ဧကံမုခ်ပဲဗ်ဳိ႔။”

ဘုိနာပတ္အေနနဲ႔ ဒီအျဖစ္မ်ဳိး အေရာက္ခံႏုိင္မတဲ့လား။

(၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရျခင္းသည္ ေခါင္းတ လုံး တည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ဦးထုပ္တလုံးႏွင့္ ထိခုိက္မိ၍သာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီဦးထုပ္သည္ (ေသခ်ာပါတယ္) ေထာင့္ ၃ ေထာင့္ပါရွိသည့္ နပုိလီယံ၏ ဦးထုပ္ပါ။

• • •

သူ႔အာဏာကုိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သူ႔အာဏာကုိ ဆက္လက္စုိက္ထူေရးတုိ႔အတြက္ ဘုိနာပတ္သည္ လက္နက္ကုိင္အင္အား ကုိ အသုံးခ်တတ္သူျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အင္အားကုိလည္း မရ - ရေအာင္ ရွာေဖြ ထူေဆာက္သည္။ လုိအပ္ေသာ ေငြကုိလည္း မရ- ရေအာင္ရွာသည္၊ မတရားနည္းျဖင့္လည္း ရွာသည္၊ အခြင့္အ ေရးယူၿပီးေတာ့လည္း ရွာသည္၊

သူက အေျခအေန အခ်ိန္အခါကုိလည္း သိသည္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါအလုိက္ ျပိဳင္ဘက္ေတြကုိ တုိက္ပြဲ ဆင္သည္။

(၁၈၅ဝ) ခုႏွစ္၊ ေမ (၃၁) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔တုိ႔၏ ၾကားကာလသည္ ပါလီမန္ သမားမ်ားႏွင့္ ဘုိနာပတ္တုိ႔ တုိက္ပြဲဆင္ခဲ့ၾကေသာ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီကာလအတြင္း ပါလီမန္ သည္ စစ္တပ္ကုိ အမိန္႔ေပးႏုိင္သည့္ အာဏာ ဆုံးရံႈးသြားခဲ့ရသည္။

(၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔မွစၿပီး ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔အတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ ျကိဳးပမ္းရာတြင္ ပါလီမန္၏အေျခအေနသည္ ပုိဆုိးလာခဲ့ရသည္။ (Party of Order) ပါတီသည္ ပါလီမန္အတြင္း အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ လက္လႊတ္လုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူက သမၼတစနစ္ လုိလား သူမ်ား၊ ပါလီမန္အတြင္းရွိ သမၼတစနစ္ ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္သည္။ ( ၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ သူက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းဖုိ႔ ႀကဳိးစား သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူတန္းစားအသီးသီးသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒကုိ သူ႔လူတန္းစား၏ အက်ဳိး စီးပြၷားေထာင့္ကသာ သူ ၾကည့္ေလသည္၊ ဘုိနာပတ္သည္လည္း သူ႔အက်ဳိးစီးပြားေထာင့္က သူ ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ သုုိ႔အတြက္ အျမင္ခ်င္း မတူညီႏုိင္ၾက။ ဤသုိ႔ ကုိယ့္တြက္ကိန္းႏွင့္ကုိယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ုဳပ္ပုံ ျပန္လည္အသက္သြင္းေရးကုိ တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံျခင္း မျပဳႏုိင္ၾက။ ေနာက္ဆုံးတြင္ (Party of Order) ပါတီသည္လည္း သူ႔အစုႏွင့္သူ အစုလုိက္ ကြဲထြက္သြားခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔အတြင္း ပါလီမန္သည္ ေသဆုံးေနၿပီျဖစ္ေသာ သူ၏ ဥပေဒကုိ က်ားေသအသက္သြင္းသလုိ အသက္သြင္းဖုိ႔ ျကိဳးစားရင္းက သူကုိယ္တုိင္ အသက္ငင္သြားသည့္ဘဝ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္လူတန္းစား၊ စစ္တပ္ႏွင့္က်န္လူတန္းစား အားလုံးတုိ႔၏ ပစ္ပယ္မႈကုိ ခံရၿပီး ဒုကၡေရာက္ က်န္ရစ္သည္။ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ အုပ္စုိးမႈ က်ဆုံးသြားရသည္။ ေအာင္ပြဲ ခံ လုိက္သူက ဘုိနာပတ္။

ႏုိဝင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ဘုိနာပတ္က မိန္႔ခြန္းတရပ္ ေျပာၾကားသည္။

“ျပင္သစ္သမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ တဖက္က ႏုိင္ငံေရး ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္အျမတ္ထုတ္သူမ်ားေၾကာင့္ရယ္၊ အျခားတ ဖက္က ဘုရင္မင္းဆက္ကုိ စိတ္ကူးယဥ္ေနသူ မ်ားေၾကာင့္ရယ္ .... ဒါေတြေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲသလုိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမယ့္အစား သူ႔ရဲ႔ တကယ့္အက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ဥပ ေဒျပဳျပင္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းလို္က္ ေလမလဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။ မင္း ဆက္ဘုရင္စနစ္ကုိ စိတ္ကူးယဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသူ အားလုံးဟာ တုိးတက္မႈအားလုံးကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားၾကတာ ပဲ။ စက္မႈလုပ္ငန္းရဲ႔ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑အသီးသီးကုိ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ တုိးတကမႈ္မရဘဲ တုိက္ပြဲေတြသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတယ္။ ဒါကလြဲလို႔ တျခားဘာဆုိဘာမွ ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ ဘုရင္ရဲ႔ နန္းဆက္အုပ္စုိးမႈနဲ႔ အဲဒီအာဏာကို အတက္ျကြဆုံးေထာက္ခံသူမ်ားဟာ ညီလာခံရဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾက တယ္။ သူတုိ႔က အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကေန ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ အာဏာကုိ အားနည္းေအာင္သာ လုပ္ခဲ့ၾက တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အနာဂတ္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ အာမခံေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ကတိေပး လုိက္ပါရ ေစ။” .... စသျဖင့္ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာပါရွိခဲ့သည္။ လက္ခုပ္သံမ်ားသည္ မုိးၿခိမ္းသံကဲ့သုိ႔.... မုန္တုိင္း၏ေျခသံမ်ား ကဲ့သုိ႔ ေပၚထြက္ လာသည္။

ဘုိနာပတ္သည္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ အငမ္းမရ လုိလားေနၾကေသာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ဆႏၵကုိ နားလည္ခဲ့သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဆက္လက္ႀကီးထြားတုိးတက္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္ကုိ သူ သေဘာေပါက္သည္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ဆုပ္ကို္င္ၿပီး ေျပာဆုိလုိက္သည့္ သူ႔မိန္႔ခြန္းသည္ ထိေရာက္သြားခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ႏွင့္ စက္မႈအရင္းရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ က်ဆုံးမႈအတြက္ လက္ခုပ္ၾသဘာပင္ ေပးလုိက္ၾကရေသးသည္၊ ပါလီမန္စနစ္ က်ဆုံးခန္းအ တြက္ လက္ခုပ္တီးေပးခဲ့ၾကသည္၊ ဘုိနာပတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ အတြက္... ေနာက္ၿပီး (၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔ ဘုိနာပတ္အာဏာသိမ္းပြဲအတြက္ ညံမစဲေအာင္္ လက္ခုပ္ၾသဘာသံေတြ ခ်ီးျမွင့္ေန ၾကတာပါက လား။

အတိတ္ကာလေတြတုန္းက ပါလီမန္ကုိ အာဏာသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပုံႏွင့္ လူဝီဘုိနာပတ္၏ အာဏာသိမ္းပြဲတုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရလိမ့္မည္။

ကရြန္းဝဲလ္က ပါလီမန္ကုိ အာဏာသိမ္းသည့္အခါ....

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႔ သူ တေယာက္တည္း ဝင္သြားခဲ့သည္၊ ပါလီမန္ထဲေရာက္ေတာ့ သူက သူ႔အိတ္ေဆာင္ နာရီကုိ ဆြဲထုတ္လုိက္သည္။ သူ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခ်ိန္ထက္ တမိနစ္ေလာက္ ပုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ပါလီမန္ကုိ တည္ရွိခြင့္ မၿပဳႏုိင္ဘူး ဆုိသည့္သေဘာမ်ဳိး။ ဟာသလုပ္လုိက္ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္လုိက္ႏွင့္ ပါလီမန္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ တေယာက္ခ်င္းစီကုိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ေမာင္းထုတ္လုိက္သည္။

သူ႔ထက္ပုိၿပီး ကုိယ္လုံးကုိယ္ထည္ေသးငယ္သည့္ ပထမ နပုိလီယံ အာဏာသိမ္းစဥ္အခါတုန္းကေတာ့æ

ျပင္သစ္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးျပကၡဒိန္၏ ဒုတိယေျမာက္လ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ တည္ရွိ ေနသည့္ ေနရာဆီသုိ႔ သူကုိယ္တုိင္ဝင္သြားသည္။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၏ေသမိန္႔ကုိ သူက တုန္ခါေနသည့္ေလသံျဖင့္ ဖတ္ၾကားသြားခဲ့သည္၊ [ုျပင္သစ္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးျပကၡဒိန္ဆုိသည္မွာ--- ျပင္သစ္၏ပထမဆုံးေသာ သမၼတႏုိင္ ငံ စတင္ထူေထာင္သည့္ေန႔(၁၇၉၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၂) ရက္ေန႔) က စတင္ေရတြက္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ျပကၡဒိန္ပါ၊ ၎ျပကၡဒိန္သည္ (၁၈ဝ၄) ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ သြားခဲ့ရသည္။ ပထမနပုိလီယံဟုေခၚသည့္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး နပုိလီယံဘုိနာပတ္သည္ (၁၇၉၉) ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ဒါရုိက္တာ (၅) ဦးအဖြဲ႔ထံမွ အာဏာသိမ္းယူၿပီး “ေကာင္ဆယ္” အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ သူက ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သူ အာဏာ သိမ္းယူခဲ့ေသာ (၁၇၉၉) ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးျပကၡဒိန္အရဆုိလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ လ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။]

လူဝီဘုိနာပတ္၏အာဏာသိမ္းပြဲကေတာ့ ....

ပထမနပုိလီယံ၏ အာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္လည္း မတူ။ ကရြန္းဝဲလ္၏ အာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္လည္း မတူပါ။

လူဝီဘုိနာပတ္သည္ အာဏာရယူေရးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ သူ႔စံနမူနာျပဳရမည့္သူကုိ သမုိင္းႏွစ္ခ်ဳပ္ စာအုပ္ေတြ ထဲမွာ သူမရွာ။ ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္အသင္း၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားထဲမွာသာ သူ ရွာခဲ့သည္၊ ရာဇဝတ္မႈစစ္ေဆးသည့္ တရားရံုးေတာ္ေတြထဲမွာသာ သူ ရွာခဲ့သည္။

သူသည္ ျပင္သစ္ဘဏ္မွေန၍ ဖရန္႔ေငြ (၂၅) သန္း လုယက္ယူငင္ခဲ့သည္။ွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မဂၢနန္ (Magnan) ကုိ ဝယ္ ယူခဲ့ရတာက တသန္း။ စစ္သားတဦးစီအတြက္ (၁၅) ဖရန္႔စီ ႏွင့္ အရက္ေသစာမ်ား .... ။ သူသည္ သူ၏မုိက္ ေဖာ္ဆုိးဖက္မ်ားႏွင့္ အတူ ညႀကီးမင္းႀကီး အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ သူခုိးတေယာက္၏လႈပ္ရွားပုံမ်ဳိးျဖင့္ လွ်ဳိ႔ဝွက္စြာ သူ႔လုပ္ငန္းကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ပါလီမန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (Cavaignac, Changarnie, Thiers) တုိ႔ စတဲ့စတဲ့....သူတုိ႔၏အိမ္ေတြကုိ ဝင္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ အိပ္ရာေတြေပၚကေန တရြတ္ဆြဲကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔ ကုိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးသုိ႔ လူစုခြဲ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္သည္။)

(Party of Order) ပါတီ၏ ဇာတ္သိမ္းခန္းကားရုုတ္ရုတ္သဲသဲ။

ဘုိနာပတ္၏တပ္ေတြကလည္း မဲမဲလႈပ္လႈပ္။

ပဲရစ္ျမိဳ႔ရွိ ပါလီမန္အေဆာက္အအုံ၏ အဓိကက်သည့္ ေနရာေတြႏွင့္ လမ္းေတြမွာ စစ္သားေတြႏွင့္ တင္းက်မ္း ျပည့္ႏွက္ ေနခဲ့သည္။

ဘုိနာပတ္၏ (၁၈၅၁) ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၂) ရက္ေန႔-အာဏာသိမ္းပြဲကုိ လူဝီဘုိနာပတ္၏ ဘရူေမးလ္ (ဒုတိယေျမာက္လ) တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔ အေရးအခင္း ဟူ၍ ကားလ္မာ့က္စ္က တင္စားေခၚေဝၚခဲ့၏။

ပထမနပုိလီယံက စစ္တပ္ျဖင့္ ဒါရုိက္တာ (၅) ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ ျပင္သစ္ ေတာ္လွန္ ေရး ျပကၡဒိန္၏ ဒုတိယေျမာက္လ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔မွာပါ။ သူ၏‘တူ’ျဖစ္သူ လူဝီဘုိနာပတ္သည္လည္း ဦးေလးျဖစ္သူ နပုိလီယံ၏ ဒုတိယေျမာက္လ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းပြဲလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုိက္ပါ ေလွ်ာက ္လွမ္းခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္၀က္္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment