မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

နာေရးကူညီမႈအသင္း (မဲေဆာက္) လပတ္အစည္းအေ၀းျပဳလုုပ္

နာေရးကူညီမႈအသင္း (မဲေဆာက္)၏ လပတ္အစည္းေ၀းကုိ ၾသဂုတ္လ 29 ၊ 2010 ခုႏွစ္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ကပ္ဖိဘန္႔ရွိ အေ၀းေရာက္ဧရာ၀တီအသင္း ရံုးခန္းတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ထိုအစည္းေ၀းပြဲတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(မဲေဆာက္)၏ နာယကဆရာေတာ္ ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(မဲေဆာက္)၏ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ အသင္း၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ နာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ယခင္ထက္ ပို၍လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၀ုိင္း၀န္း အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment