မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားၾကားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

ဒီကိစၥအတြက္ေတာ့ ေမးစရာမလိုပါဘူး။ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လူဦးေရ သံုးသန္းေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကိစၥကို ေျဖရွင္းဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ျပႆနာက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္း ေပးရမလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

ႏွစ္စဥ္ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္တဲ့ ကိစၥေတြဟာလည္း ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြရယ္၊ အကုန္အက်မ်ား တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္လုပ္ၿပီးတဲ့တိုင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို ထိုင္း အလုပ္သမားေတြနည္းတူ အလိုအေလ်ာက္ ခံစားခြင့္မရတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရွိလွပါဘူး။

အခုလို မေအာင္ျမင္တဲ့ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကို သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ႏိုင္ငံကိုျပန္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒါမွသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို တရားဝင္ ျပန္ဝင္လာၿပီး အလုပ္ ဆက္လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ေတြ လုပ္သလိုပါဘဲ ဒီႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးစနစ္ဟာလည္း က်ဆံုးမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု နည္းစနစ္ေတြ ရႈပ္ေထြးၿပီး အခြင့္အလမ္း နည္းနည္းေလးရတာ တခုထဲေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုအဖို႔ ဒါဟာ သိပ္အႏၱရာယ္ႀကီးလို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားမဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကျဖစ္ၿပီး ဒီျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း အမ်ားစုဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထြက္လာရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္၊ ကရင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အစရွိသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။

အခုလို သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈေတြ လုပ္ခိုင္းတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေတြကိုသာမက အိမ္မွာက်န္ခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ ဘဝေတြကိုပါ အႏၱရာယ္နဲ႔ ကစားခိုင္းေနသလိုပါဘဲ။

ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ေပးထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ရက္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ကေတာ့ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂ဝ၁ဝမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ဆံုး အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထား ကိုင္ထားသူေတြကသာ ေနထိုင္ခြင့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမရွိတဲ့ သူေတြက ေတာ့ေနရပ္ျပန္ပို႔တာ ခံရမွာပါ။ သံုးသန္းေလာက္ရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ သတ္မွတ္ရက္အမွီ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေလးလ ေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ရွိပါေသးတယ္။

ဒီႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈ အစီအစဥ္အရ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြဟာ ျဗဴရိုကရက္တစ္ ႀကိဳးနီစနစ္ အဆင့္ဆင့္ကို ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ ျဖတ္ေက်ာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ လုပ္ရမဲ့အဆင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းကိုသာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ စနစ္တက် အကူအညီေပးမႈ မရရွိခဲ့ဘူးလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ ဒီလို ရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကို ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အက်င့္ပ်က္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္စားေနတဲ့ ပြဲစားေတြရဲ႕ သားေကာင္ဘဝကို လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ေရာက္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာက အဆမတန္ အပိုေၾကးေတြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္တာ တခုထဲမကပါဘူး။ အတုအေယာင္ ပြဲစားေတြရဲ႕ ညစ္ပတ္လွည့္ျဖားမႈကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေနအထား၊ မေရရာတဲ့ ခံစားခြင့္နဲ႔ အေရးယူခံရမွာကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုဟာ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို အန္တုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကိုဘဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ခ်စားေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ကြၽန္သာသာ ေစ်းေပါအလုပ္သမားေတြကို ရခ်င္တဲ့အလုပ္ရွင္ေတြ ရွိေနေသးသ၍ သူတို႔အတြက္ကေတာ့ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရတဲ့တိုင္ နယ္စပ္ကို အသာေလး ျပန္ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေငြေပးလိုက္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ျပန္ဝင္လာဖို႔ဆိုတာ သိပ္ၿပီးခက္ခဲလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတဲ့အုပ္စုေတြက ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအစိုးရကို အႀကံျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပလာပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်ိန္ကို သက္တမ္းတိုးေပးဖို႔၊ ဒီစီစစ္ေရးလုပ္ငန္း ျပည့္စံုေအာင္ မလုပ္ရေသးတဲ့သူေတြကို အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔၊ အလုပ္သမားေတြကို ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ျပေပးဖို႔၊ ပြဲစားေတြ လူလည္က်တာ၊ အေႂကြးႏြံနစ္ၿပီး ကြၽန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ က်ဴးလြန္တာစတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကေန အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ စတာေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဒီႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ဆိုရင္ နည္းစနစ္ေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေအာင္၊ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိေအာင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြဖက္က တတ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြရွိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လွစ္လ်ဴရႈခဲ့မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ အမွားကို က်ဴးလြန္မိရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အခက္ခဲဆံုး လုပ္ရမယ့္အပိုင္းကေတာ့ နအဖအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုရံုးကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လာဖြင့္ခိုင္းဖို႔ပါ။ ဒီလူေတြကို လူျမင္ကြင္းမွာ ေျပာတာက သူတို႔ကို သတ္သတ္လုပ္ခိုင္းတာထက္ ပိုအလုပ္ျဖစ္မွာပါ။

ေနရပ္ျပန္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္လည္ရယူဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာလုိႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အဓိကျပႆနာပါ။ မိမိလူထုအေပၚ ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ေတြ အုပ္စိုးေနသမွ် ဒီလိုျပႆနာေတြက ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တဆက္ထဲမွာ ဒီအဆက္အစပ္ ရွိေနတာေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေတြနဲ႔ ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ေတြ၊ ခံစားခြင့္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရတာ အေသအျခာပါဘဲ။

(၁၆- ၁ဝ- ၂ဝဝ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္မွ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိ ပါသည္။)

ေသာသီခို

မူရင္း http://www.bangkokpost.com/news/investigation/25873/cheating-the-system

www.ghre.org ၀က္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment