မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

တရားမ၀င္တဲ့လူသားဆိုတာ ရွိရဲ႕လား

သက္ေသခံ လက္မွတ္မရိွတဲ့ လူသားေတြအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံက စာနာေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာေတြအတြက္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဆိုတဲ့ ဘ၀ဟာ သိပ္ေတာ့ လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ေခ်။ ဒါေပမယ့္ အခု ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒ အသစ္က ပိုၿပီး ခက္ခဲေစပါသည္။ ၂၀၁၀ ခု ဇြန္လ ၂ ရက္ ေန႔မွာ ထိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၀ိဂ်ာဂ်ီ၀က တရားမ၀င္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိွမ္ႏွင္း၊ ဖမ္းဆီး၊ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးစင္တာ တစ္ခုကို တည္ေထာင္လိုက္သည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ေနရင္းျပန္ပို႔ေရး ရန္ပံုေငြ၏ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားအရ ကူညီအေထာက္အပံ့ျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ ထိုအမိန္႔ ဥပေဒသည္ ခ်က္ခ်င္း အသက္၀င္ေကာင္း ၀င္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လ (၁၆)ရက္မွ (၁၉)ရက္ အတြင္း ဘန္ေကာက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းမွာပင္ စုစုေပါင္း ျမန္မာ (၃၄၆)ေယာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

ကာလီဖိုးနီးယားမွာျဖစ္ေစ၊ ထိုင္းမွာျဖစ္ေစ၊ ျပင္သစ္မွာျဖစ္ေစ ဆင္းရဲသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနမႈဟာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံက လူမ်ားစုနဲ႔ အသစ္ ေရာက္လာတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေတြအၾကား ပဋိပကၡ ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားတိုင္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ မွ်တတဲ့ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အခု ဥပေဒသစ္ကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွ်တဲ့ အေျခအေန မရိွပါဘူး။ အထူသျဖင့္ တရား၀င္ အေျခအေနကို ေရာက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ပိုၿပီး မမွ်တပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ မစီစစ္ပဲ အတင္းအက်ပ္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီခံရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရိွထားၾကပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံသား စီစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ေျပစာရိွေပမယ့္လည္း တျခား တရားမ၀င္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာသူေတြလို အဖမ္းခံ ရတတ္ၿပီး ဒီအခ်က္က အစိုးရရဲ႕ နည္းဥပေဒ ေတြအေပၚ အယံုအၾကည့္ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ပိုမိုဆိုးရြားေစသည့္ အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားစီးစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ရိွေပမယ့္ ေလွ်ာက္ထားပံု အဆင့္ဆင့္ကို အေသအခ်ာ လိုက္နားမႈ မရိွခဲ့ေသာ အလုပ္သမား သံုးသိန္းေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့မႈက ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ၎လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံသယေတြ တိုးပြားလာၿပီး အယံုအၾကည့္ ေလ်ာ့နည္းေစသလို စိတ္ပ်က္ေဒါသ ထြက္စရာျဖစ္ရပါသည္ဟု မဲေခါင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ ဟုေခၚသည့္ ေဒသတြင္း အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ၾကမည္နည္း။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားစုမွ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္လွျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ ျမန္မာျပည္ရိွ ေနရင္းလိပ္စာကို ေဖၚျပရမည္အခ်က္ကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္အေကာက္မ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းကို သိရိွသြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္လည္ေကာင္း သူတို၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစီစစ္ျခင္း မျပဳေစခ်င္ၾကေပ။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးမေပးပဲ အခ်ိန္ပို ခိုင္းေစမႈ၊ လုပ္ခလစာ နည္းပါးမႈ၊ အသက္အာမခံေၾကးႏွင့္ ေလွ်ာ္ေၾကး အာမခံခ်က္မရိွမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပမ္း မႈေတြကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ ဤ သို႔ေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားဟာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္အတူ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ တရား၀င္ ျဖစ္သြားတာနဲ႔အမွ် က်ေနာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို က်ေနာတို႔ လုပ္ရမွာ လန္႔ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဒီ အစိုးရကို မယံုဘူး။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လုပ္လိုက္လို႔ ျမန္မာျပည္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မိသား စုေတြကို အစိုးရက အေႏွာင့္အယွက္ေပးမွာ ေၾကာက္ရတယ္”ဟု ရာဘာၿခံအလုပ္သမား ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ႀကံဳေနရသည္ ရိွေသာ္ ဒီေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ၾကမွာလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ ျပည္သူလူထုက ဒုကၡေပါင္းမ်ိဳးစံု ခံစားေနရဆဲ ရိွပါသည္။ အာဏာရွင္တို႔က တိုင္းျပည္ႏွင့္ တိုင္ျပည္ စီးပြားေရးကို ခၽြတ္ခ်ံဳက်ေအာင္ ဖန္တီးထားပါသည္။ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဆင္ရဲသား အမ်ားစုမွာ အလုပ္အကိုင္ ရရိွေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ထြက္ေျပး လာခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအမ်ားစု ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာရေသာ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားတြင္ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) ဟုေခၚသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၎တို႔၏ တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ ေတာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္အားေပး ခိုင္ေစမႈကို က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ နအဖ စစ္တပ္သည္ ဧကေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေျမမ်ားကို သိမ္းယူၿပီး စစ္တပ္ ရိကၡာအတြက္ စပါးႏွင့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရိွပါသည္။ နအဖ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ နအဖအား တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေသာ အင္အားစုမ်ား မရိွေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုမွာ အနည္းဆံုး တစ္ရက္မွ ရက္ေပါင္း မ်ားစြာအထိ စစ္တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းခံေနရသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စစ္တပ္တစ္တပ္ ေဒသခံနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ နီးစပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားမွ တပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္၊ ၀ါးမ်ားကို ပံုမွန္ ပံ့ပိုးေပးရေလ့ ရိွပါသည္။

ဤသို႔နယ္စပ္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္ ၀င္ေရာက္လာေလ့ ရိွပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းတြင္ အေတာ္အတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ား အျပားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွရန္ ၀င္ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင္ ရင္ဆိုင္ရေလ့ရိွသည္။ ၎တို႔မွာ (3 D)ဟုေခၚေသာ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္ ( Dangerous )၊ ခက္ခဲေသာအလုပ္ ( Difficult)၊ ညစ္ပတ္ေသာ အလုပ္ ( Dirty) မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ထုိ 3D အလုပ္မ်ားတြင္ တရား၀င္ေရာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားမ်ားပါ စုစုေပါင္း (၄)သန္းခန္႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းေတြ မလုပ္ခ်င္တ့ဲ အလုပ္ကို လုပ္ေနရတာပါ။ သူတို႔အလုပ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ခိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ တံငါသည္ေတြရဲ႕ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ဗမာေတြပါ။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္လုပ္သလို သူတို႔ (ထိုင္းေတြ) အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ လံုၿခံဳမႈလည္းမရိွ၊ ေနေရး ထိုင္ေရးမွာလည္း ဆင္းရဲလွတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာ အၾကာႀကီး လုပ္ေနရာတာပါ” ဟု ေရလုပ္ငန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေလွသူႀကီး ျဖစ္သူ ေမာင္ေလးက ေျပာျပသည္။

ထိုင္းလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမွ လူမ်ားအတြက္ စာနာနားလည္ ေပးတတ္သည္။ “က်မတို႔မွာ ဒီျမန္မာ အလုပ္သမားေတြေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ပင္လယ္စာေတြကိုလည္း စားရ တယ္။ ဒါေတြကို တျခားႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ပုိ႔ကုန္အျဖစ္ ပို႔ႏိုင္တယ္” ဟု ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား သူေတြက ေျပာျပသည္။ ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္တခ်ိဳ႕ကေတာင္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္းစီးပြားေရး တိုးတက္လာရတာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကာေလ့ ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံေရးအတြက္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ လာၾကသည္။

ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းေသာ အရပ္ေဒသကို စြန္႔ခြာ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ထြက္ခြာလာေသာ္လည္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၌ ပို၍ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ စာနာနားလည္မႈေတြ ရိွခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လက္ရိွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒသစ္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထိုင္း အလုပ္လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္လွေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာ ဦးထူးခ်စ္ေရးသားသည့္ (Is there such a thing as an “illegal” human being?) ကုိ ဆီးေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။


www.ghre.org ၀က္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment