မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကမၻာ့အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ (အပုိင္း ၇)

၁၈၄၈ ဇြန္လ အေရးနိမ့္မႈ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ပဲရစ္တြင္ စစ္တပ္မ်ဳိးဆက္ ျပဳတ္သြားသည္။ ယာယီအစုိးရတြင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္သာ ရွိေတာ့သည္။

ဒီတခုတည္း ရွိေန႐ံုနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ရန္ကုိ စိတ္ခ်ထားလုိ႔ မရ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ထဲ ပစၥည္းမဲ့မ်ား ဝင္ေရာက္မလာႏုိင္ေအာင္ အတားအဆီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားသည့္ၾကားက လက္နက္ကုိင္ ထားတဲ့ ပစၥည္းမဲ့ေတြ တပ္ထဲ ဝင္လာတာကုိ မတားမဆီးႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။

ဒီေတာ့ လမ္းတလမ္းပဲ က်န္ေတာ့သည္။ အဲဒါကေတာ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ အစိတ္အပုိင္း တခုက အျခားအစိတ္အ ပုိင္းတခုကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ေနေစေရးပဲ။ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အုိးမဲသုတ အခြပ္ခုိင္းဖုိ႔ပဲ။

ဤသည္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္။ ယာယီအစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္။

ဒီရည္ရြယ္ခ်က္အရ ယာယီအစုိးရက ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတပ္မ်ားကုိ တပ္ရင္းႀကီး(၂၄) ရင္း ဖြဲ႔လုိက္သည္။ တပ္ရင္းတခုစီတြင္္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂ဝ အၾကား လူတန္းစားပ်က္ေတြ တေထာင္စီ ပါသည္။ အမ်ားစုက ေလလြင့္ ပစၥည္းမဲ့ေတြ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေနထုိင္ၾကသူေတြ။ စက္မႈပစၥည္းမဲ့မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔က သိသိသာသာႀကီး ျခားနားသည္။ သူခုိးမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ သူတုိ႔က ေရခံေျမခံ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔တြင္ တိက်သည့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ဟူ၍ ဘာမွ် မရွိ။ ကေလကေခ် လွည့္ လည္ေလလြင့္ေနၾကသူေတြ။ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့စားဖုိမဲ့ေနသူေတြ။ အစုိးရမ်ားက တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသုံးခ်ေလ့ ရွိတတ္ေသာ သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယာယီအစုိးရက သူတုိ႔ကုိ တရက္လွ်င္ ျပင္သစ္ ေငြ တဖရန္႔ႏွင့္ ဆင့္ ငါးဆယ္စီေပးသည္။ ဒီနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ ဝယ္ ထားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကုိ ယူနီေဖာင္း ေပးသည္။ အလုပ္သမား ဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ထားၾကေသာ ပစၥည္းမဲ့မ်ားႏွင့္ ကြဲ ျပားျခားနားေစရန္ ျဖစ္သည္။ အၿမဲတမ္းတပ္ထဲက အရာရွိေတြကုိ ေခၚၿပီး သူတုိ႔ထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ခန္႔သည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔

၏ သားမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔လုိသူဟု ထင္ရသူမ်ား၊ သမၼတႏုိင္ငံကုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳလိမ့္မည္ဟု ထင္ရသူမ်ားကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခန္႔သည္။

ယင္းအတြက္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအေနျဖင့္ သူတုိ႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကေန အစုိးရက ေခၚထုတ္ သြားေသာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ မုိက္႐ူူးရဲလူငယ္ ၂၄, ဝဝဝ ပါရွိသည့္ စစ္တပ္တခုႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရေတာ့သည္။ ပဲရစ္ကုိ ဒုိးယုိေပါက္ ျဖတ္သန္းထားေသာ လမ္းအတုိင္း စစ္ခ်ီတက္မႈ လုပ္ၾက သည့္ ဒီတပ္ကုိ ၾသဘာေပး ႀကဳိဆုိတာေတာင္ လုပ္လုိက္ရေသး။

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက ဒီတပ္သားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ လမ္းေပၚတုိက္ပြဲေတြမွာ ေရွ႔တန္းအေရာက္ ဆုံး တုိက္ခုိက္ေရးသမားေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္-ဟုပင္ ယုံမွတ္မွားခဲ့ၾကေသးသည္။ သူတုိ႔က ဒီတပ္ကုိ ဓနရွင္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္အား ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တပ္ဟူ၍ပင္ သေဘာထားခဲ့ၾကေသးသည္။ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားရဲ႕ ဒီအမွားကုိေတာ့ နားလည္ခြင့္လႊတ္ ေပးရမွာပါ။

ဒီလုိ ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားတပ္အျပင္ အစုိးရက သူ႔ပတ္လည္ ဝန္းက်င္အနီးမွာ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား တပ္တတပ္ ရွိေနေအာင္ ေနရာခ်ထားေပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျပန္သည္။ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္-တဲ့။ နာမည္ကေတာ့ ဟိန္းေနတာပဲ။ အလုပ္သမား တသိန္းေလာက္သည္ စီးပြားေရးကပ္ကာလႏွင့္ ေတာ္လွန္ ေရးကာလေတြတုန္းက လမ္းေတြေပၚ ပြင့္အန္က်လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ သူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသား အလုပ္ စခန္းတပ္အတြင္းသုိ႔ လွိမ့္ဝင္လာၾကသည္။ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ဆုိေပမယ့္ ဒီတပ္က ထုတ္လုပ္ေရး အလုပ္ လုပ္ရသည္လည္း မဟုတ္။ တႀကဳိးတည္း ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔စရာ။ ဒီတပ္ဟာ ‘ေျမႀကီးအလုပ္’ လုပ္ဖုိ႔ အလုပ္သမားေတြကုိ လခေပးၿပီး အလုပ္ခန္႔လုိက္တာကလြဲလုိ႔ တျခား ဘာမွ် မဟုတ္။

( အဂၤလိပ္ အလုပ္စခန္းဆုိတာမ်ဳိး ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၁၈၃၄ ခုႏွစ္တုန္းက အဂၤလန္တြင္ ‘ဆင္းရဲ သားမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ’ ဆုိသည္ကုိ ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဒီဥပေဒအရ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ကယ္္ဆယ္ေရးေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစား ဆင္းရဲသားမ်ား အတြက္ အလုပ္စခန္းဆုိသည္မ်ား ေဆာက္ေပးလုိက္သည္။ ‚အလုပ္ စခန္းမ်ားအား Bastilles for the poor ဆင္းရဲသား မ်ားအတြက္ ဘာစတီးလ္ အက်ဥ္းေထာင္ဟုလည္း ေခၚသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားက အစုိးရကုိ ဒုကၡမေပးေအာင္ ကာကြယ္ထားလုိက္ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။)

ယာယီအစုိးရ၏တြက္ကိန္းက ဒီအမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔ေပးလုိက္ၿပီး အလုပ္သမား မ်ားအား အိမ္ၾကက္ခ်င္း အုိးမဲသုတ္ အခြပ္ခုိင္းရာတြင္ ဒုတိယေျမာက္တပ္အျဖစ္ အသုံးခ်ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤတႀကိမ္ အစုိးရက အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းဆပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ကုိယ့္ဖာသာ ကုိယ္က်ဳိးႀကီး နည္းေအာင္ လုပ္လုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားခဲ့ေလသည္။ အလုပ္သမားမ်ားက ကာကြယ္ေရးတပ္အေပၚ အကဲ ျဖတ္ခ်က္ လြဲခဲ့သလုိမ်ဳိး အစုိးရသည္လည္း အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔အေပၚ အကဲျဖတ္ခ်က္ လြဲမွားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ (ေနာင္တြင္ ဒီတပ္က တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။)

အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ဆုိတာ လူဇင္ဘတ္နန္းေတာ္တြင္ လူဝီဘလန္႔ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်မႈ ျပဳခဲ့စဥ္က ျပည္သူ႔ အလုပ္စခန္းမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းၿပီး ေပးလုိက္ေသာ နာမည္ျဖစ္သည္။ ဒီအမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔လုိက္ျခင္း၏ တကယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူဇင္ဘတ္နန္းေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေရး ျဖစ္သည္။ ‘အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔’ဆုိသည္မွာ လူဝီဘလန္႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားမႈသာ ျဖစ္သည္-ဟူ၍ အစုိးရက တိတ္တိတ္ပုန္း ဝါဒျဖန္႔ထားသည္။ လူဝီဘလန္႔က ယာယီအစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ တဦးလည္း ျဖစ္၊ လူဇင္ဘတ္နန္းေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔၏ ပညာရွိပေရာဟိတ္တဦးလည္း ျဖစ္ေလေတာ့ ဒီလုိ ဝါဒျဖန္႔ထားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ကာ အလုပ္သမားမ်ား ယုံၾကည္မႈ ပုိမုိ ရွိလာလိမ့္မည္ဟု အစုိးရက တြက္ဆထားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔ဆုိသည္မွာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဘာမွ မဟုတ္ ေသာ္လည္း အျပင္ဘန္း နာမည္အရေတာ့ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကို အကာ အကြယ္ေပးမည့္တပ္ဟု ထင္စရာ ရွိေနသည္။

ဤတြင္ ဓနရွင္လူတန္းစားတရပ္လုံး၏မုန္းတီးမႈသည္ ဒီတပ္ဖြဲ႔အေပၚသုိ႔ ျမားဦးလွည့္သြားသည္။ ဒီတပ္သာ ဒါ့ထက္ အင္အားေတာင့္တင္းသြားရင္ မလြယ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ဓနရွင္လူတန္းစားက ဒီတပ္ကုိ ပစ္မွတ္ထားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္ေပါက္ စေတြကလည္း ဒီတပ္ကုိ မလုိလားႏုိင္ၾက။ သည္အခါ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔သည္ ဓနရွင္မ်ားအတြက္ ဘုံရန္သူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာသည္။

ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအတြက္ သုံးစြဲျခင္းျပဳရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏကုိ တြက္ခ်က္လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က လစာေငြဆုိတာ ဒီလုိ ဟန္ျပအလုပ္မ်ဳိးအတြက္ ေပးေနရတာလား၊ ဒါလား ဆုိရွယ္လစ္စနစ္.... စသျဖင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားက ညည္းညဴျမည္တမ္းလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသား အလုပ္စခန္း တပ္ဖြဲ႔ကုိ ဝန္တုိၿငဳိျငင္မႈႏွင့္ အျပစ္ရွာလာၾကသည္။ လူဇင္ဘတ္ နန္းေတာ္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားအေပၚ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ ေပၚမွာ အလုပ္သမားေတြ ပုိင္ဆုိင္ထားမႈအေပၚ အဆုိးျမင္လာၾကသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားႏွင့္ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔၏ ႐ႈပ္ေထြးျပင္းထန္သည့္ တုိက္ပြဲရက္ သည္ နီးကပ္သထက္ နီးကပ္လာေခ်ၿပီ။

တုိးတက္မႈေတြ အားလုံးက ဓနရွင္လူတန္းစား၏လက္တြင္းမွာ။

အဆုံးအျဖတ္က်တဲ့ ေနရာဌာနေတြအားလုံး ဓနရွင္လူတန္းစား၏လက္တြင္းမွာ။

ဤသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရး၏ လႈိင္းဂယက္တုိ႔သည္ ဥေရာပတုိက္ တခုလုံးတြင္ ႐ုိက္ခတ္ ျမည္ဟည္းလ်က္ ရွိသည္။ ေနရာတခုစီကေန ေၾကညာခ်က္အသစ္တခုစီ ထြက္လာေန သည္။ အီတလီက ယခု ထြက္လာလုိက္။ ေတာ္ၾကာ ဂ်ာမဏီက ေပၚလာလုိက္။ ဥေရာပ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေဝးလံလွတဲ့ ေနရာတခုဆီက ေနာက္တခု ၾကားရလုိက္နဲ႔။ ဒီအသံေတြက အလုပ္သမားထုကုိ ရႊင္လန္းအား တက္ေစခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔။ ေနာက္ၿပီး ဧၿပီ ၁၆ ရက္ေန႔။ ဒီရက္ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ လူတန္းစား တုိက္ပြဲႀကီးရဲ႔ အႀကဳိတုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံဟာ သူ႔ေတာင္ပံၾကားမွာပဲ သူ႔ဘာသာ ေခါင္း ထုိးပုန္းေအာင္းေနရေသာ တုိက္ပြဲႀကီး ျဖစ္မလာေသးမီ အႀကဳိတုိက္ပြဲေတြပါ။

မတ္လ ၁၇ ရက္။

ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားက သူ႔၏ ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္ေသးတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္း စား၏ နဂုိရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယာယီအစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေပၚ ျပန္ေလွ်ာက္ လာေစရန္ တြန္းအားေပး႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္တုိ႔၏ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကုိ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းထားေအာင္ ဖိအားေပးဖုိ႔ႏွင့္ ယာယီအစုိးရအဖြဲ႔တြင္းမွာ ဓနရွင္ေတြ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ မပါရွိႏုိင္ေတာ့ရန္ တြန္းအားေပးဖုိ႔ေလာက္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အတြင္းမွ ဓနရွင္ကုိယ္စား လွယ္တုိ႔သည္ ယာယီ အစုိးရကုိ ဆႏၵျပေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ ရမ္းရမ္းကားကား တုံ႔ျပန္လုိက္သည္။ ဒီသတင္း က အစုိးရုံးစုိက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအထိ လႈိင္းဂယက္ ႐ုိက္ခတ္သြားသည္။ သည့္ေနာက္တြင္မူ လူထုသည္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီအစုိးရကုိ ေထာက္ခံေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေႂကြးဖုိ႔ ဖိအားေပးျခင္း ခံရသည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားကုိဆန္႔က်င္ဖုိ႔(လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ ရမ္းကားစြာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ သည္မွာ ဓနရွင္လူတန္းစား ကုိယ္စား လွယ္မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳ) ဓနရွင္သမၼတႏုိင္ငံ(ယာယီအစုိးရ ကုိယ္စားျပဳထားသည္ကုိ သတိျပဳ)ကုိ ကာကြယ္ခဲ့ရသည့္အျဖစ္ပါ။ လူထုသည္ ယာယီအစုိးရကုိ ဖီဆန္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ယာယီအစုိးရကုိ အားျဖည့္ ေထာက္ခံလုိက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မတ္လ ၁၇-ရက္ေန႔တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတခု ေပၚခဲ့သည္။

၎ေန႔က ဖီအားအေပးခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ယာယီအစုိးရကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပခဲ့ရေသာ ပဲရစ္ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ႀကီးမားလွေသာ အင္အားကုိ အလုံးအထည္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္သလုိ ျဖစ္သြား သည္။ သည္အခါတြင္ ဒီအင္အားကုိ ေတြ႔ျမင္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔သြားၾကေသာ ယာယီအစုိးရ၏အတြင္းႏွင့္အျပင္မွ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔သည္ ဒီအင္အားကုိ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ အားလုံးက ပုိင္းျဖတ္လုိက္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔။

ယာယီအစုိးရသည္ ဓနရွင္လူတန္းစားႏွင့္အတူ လြဲမွားစြာ ကျပတင္ဆက္လုိက္ေသာ ဇာတ္ကြက္ ျပကြင္း တခုကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

၎ေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ Field of Mars ႏွင့္ Hippodrome ေနရာဌာနမ်ားတြင္ အင္အားမ်ားစြာျဖင့္ စုေဝးေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္၏ အေထြေထြ ႐ံုးဌာနဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ သူတုိ႔က်ရာတာဝန္၊ က်ရာအလုပ္ကုိ ျပင္ဆင္လုပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ ဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန္။

႐ုတ္တရက္ဆုိသလုိ ပဲရစ္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ထုတ္ခ်င္းေပါက္ေအာင္ ေကာလာဟလ သတင္းေတြ ပ်ံ႔ထြက္ လာသည္။ သတင္းပ်ံ႔ႏွံ႔ ပုံကလည္း ေနေရာင္ျခည္ ဖ်တ္ခနဲ လင္းခ်င္းလာၿပီး အလင္းေရာင္ေတြ ျဖာေဝသြား သကဲ့သုိ႔။

(Field of Mars)ကြင္္္္္းထဲမွာ ေသနတ္ကုိင္အလုပ္သမားေတြ ေတြ႔ခဲ့ရသတဲ့။

လူဝီဘလန္႔၊ ဘလန္ကြီး၊ ကာဘက္နဲ႔ ရက္စ္ပီးလ္ တုိ႔က ေခါင္းေဆာင္လာၾကတာ-တဲ့။

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆီ ခ်ီတက္ၿပီး ယာယီအစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်မလုိ႔-တဲ့။

ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရဆုိတာကုိ ေၾကညာမလုိ႔-တဲ့။)

ဤသုိ႔လွ်င္ အေထြေထြ ထိတ္လန္႔မႈႀကီးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။

(ေနာက္ပုိင္းက်မွ ၎သတင္းမွားကုိ လီဒ႐ူူး၊ ႐ုိုိလင္၊ မားရတ္စ္ႏွင့္ လာမာတင္းတုိ႔က ဖန္တီးခဲ့ ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။)

အစုိးရက တနာရီအတြင္းမွာပင္ လူ ၁ဝဝ, ဝဝဝ ေလာက္ကုိ လက္နက္တပ္ဆင္လုိက္သည္။ ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမတြင္လည္း ေနရာလပ္မရွိေအာင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ေတြ ခ်ထားလုိက္သည္။ တပ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ခန္းမကုိ ေစာင့္ၾကပ္ထားလုိက္သည္။

လက္နက္တပ္ဆင္ထားသူမ်ားကုိ ေႂကြးးေၾကာ္သံေတြ ေအာ္ဟစ္ေစသည္။

(ကြန္ျမဴနစ္ေတြ က်ဆုံးပါေစ-

လူဝီဘလန္႔ က်ဆုံးပါေစ-

ဘလန္ကြီး က်ဆုံးပါေစ-

ရက္စ္ပီးလ္ က်ဆုံးပါေစ-

ကာဘက္ က်ဆုံးပါေစ-)

ဒီေႂကြးးေၾကာ္သံေတြက မုိးၿခိမ္းသံေတြလုိ ပဲရစ္တၿမိဳ႕လုံး ညံသြားခဲ့သည္။ ယာယီအစုိးရကုိ သစၥာခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပသူ မ်ားႏွင့္ အဖႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔အတြက္ အသင့္ရွိပါ သည္ဟု ဆုိလာသူမ်ားသည္ ႐ုိုိက္သတ္လုိ႔ ကုန္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေအာင္ အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ ရွိလာသည္။ သည္ အခ်ုိန္တြင္.....

ေနာက္ဆုံး၌ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမဆီသုိ႔ ေရာက္ရွ္ိလာၾကသည္။ ႏုိင္ငံအတြက္ သစၥာခံ အလုပ္လုပ္ မည့္ ျပည္ခ်စ္တပ္ဖြဲ႔ကုိ Field of Mars ကြင္းျပင္မွာ သူတို႔ေရြးေကာက္လာခဲ့ၿပီး ယာယီ အစုိးရထံ လႊဲအပ္ေပးမည္ ဆုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သာ။

ၿမိဳ႔ေေတာ္ခန္းမဆီ ေရာက္သြားမွ အလုပ္သမားမ်ား အံအားအသင့္ႀကီး သင့္သြားရသည္။ ပဲရစ္က ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ ကုိယ္အရိပ္ကုိပင္ ကုိယ္ျပန္၍ လန္႔ေနၾကသူမ်ားပါလား။ တကယ္တုိက္ရမည္ မဟုတ္ သည့္တုိက္ပြဲအတြက္ အကြက္ခ်တြက္ခ်က္ျပင္ဆင္ထားၾကတာပါကလား။

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔။ အမ်ဳိးသားညီလာခံ။

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ တုိက္႐ုိက္ရလဒ္အျဖစ္ ဒီညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ဓနရွင္ ဂုိဏ္းသားတုိ႔ အသာစီးရ လုိက္သည့္ ပြဲပါ။

အကယ္စင္စစ္တြင္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေန႔စြဲသည္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က စတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ မဟုတ္။ ဤသုိ႔သာလွ်င္ ျပည္သူက ယုံၾကည္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ယခု ေပၚလာသည့္ သမၼတႏုိင္ငံကမူ ပစၥည္းမဲ့ေတြက ယာယီအစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီ။ သူတုိ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သမၼတႏုိင္ငံမ်ဳိးမဟုတ္။ ဆုိရွယ္လစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ သမၼတႏုိင္ငံမ်ဳိး မဟုတ္။ ယခု အမ်ဳိးသားညီလာခံက ေၾကညာလုိက္ေသာ သမၼတႏုငိ္ငံသည္ ဓနရွင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ စနစ္မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ပစ္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး၏ လက္နက္သဖြယ္ အားထားရမည့္ သမၼတႏုိင္ငံမ်ဳိး မဟုတ္။

တခြန္းတည္း ေျပာရလွ်င္ေတာ့ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ သမၼတႏုိင္ငံသာ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံအတြင္းတြင္ (ျပင္သစ္ျပည္သူျပည္သားေတြသာ ျဖစ္ေသာ) တက္ေရာက္သူ အားလုံးတုိ႔သည္ ပဲရစ္ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစားကုိ တရားစီရင္ဖုိ႔အတြက္ အစည္းအေဝးထုိင္လုိက္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္ၾကေသာ လူဝီဘလန္႔ႏွင့္ အဲလ္ဘတ္တုိ႔ကုိ ထုတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။ အထူးအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနဆုိသည္ကုိလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္သည္။ အစုိးရဝန္ႀကီးတဦးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လုိက္သည္။

“လက္ငင္းျပႆနာကေတာ့ အလုပ္ကုိ သူ႔နဂုိေနရာေဟာင္းဆီ ျပန္ေခၚသြားဖုိ႔ပဲ။”တဲ့။

• • • •

ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးတြင္ အလုပ္သမားတုိ႔သည္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ေထာက္ခံမႈွႏွင့္ ေအာင္ ပြဲဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရး၏ ေအာင္ပြဲခံသူ၊ အႏုိင္ရလိုက္သူဟူ၍ ခပ္႐ုိး႐ုိိးသေဘာထား ခဲ့သည္။ ေၾကညာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔သည္ လမ္းမေပၚက တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္လက္အႏုိင္ယူဖုိ႔ လုိေပလိမ့္ဦးမည္။ သူတုိ႔သည္ ဓနရွင္ လူတန္းစားကုိ ဆန္႔က်င္႐ံုသာ ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳပါက သူတုိ႔၏ အေျခအေန မည္သုိ႔မွ် ေကာင္းလာႏုိင္မည္မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ ေလးနက္ရေပလိမ့္ဦးမည္။

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အျမန္ခ်ဖုိ႔ လုိလာသည္။

ဘလန္ကြီးအပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္တစု ဦးေဆာင္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲလုပ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ ပါဝင္ေစေရး၊ အလုပ္ဆုိင္ရာဌာနတခု ဖြဲ႔စည္းေပးေရး တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဘလန္ကြီးဦးေဆာင္သည့္ (၆) ဦး ေကာ္မတီ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဤသည္က ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႔သြားၿပီး ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ ေတာ္လွန္ေရးၾသဇာ ျပန္လည္ တက္လာေစ ေရးအတြက္ အခ်ည္းႏွီး ႀကဳိးစားၾကည့္သည္။ ေတာင္းဆုိၾကည့္သည္။ ရလဒ္ကမူ ေခါင္း ေဆာင္လုပ္သူေတြကုိ ဓနရွင္တုိ႔၏ ေထာင္သားမ်ားအျဖစ္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အပ္ႏွံလုိက္ရျခင္းသာ ျဖစ္ခဲ့ ေလသည္။ အဲဲလ္ဘတ္ ရက္စပီးလ္၊ Barbe ႏွင့္ Sobrier တုိ႔ အဖမ္းခံလုိက္ရၿပီး Vincennes အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံလုိက္ရသည္။ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဘလန္ ကြီးကုိယ္တုိင္ အဖမ္းခံလုိက္ရျပန္သည္။

“ဒါမ်ဳိးေတြ အဆုံးသတ္ပစ္ရမယ္”တဲ့။ ဒီလုိေတာင္းဆုိလာတာေတြကုိ ခြင့္မျပဳႏုိင္ဆုိသည့္ သေဘာ။ ဤသည္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ပါ။ ဤအခ်က္က ပစၥည္းမဲ့တုိ႔အား ျပတ္သား သည့္တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲေစဖုိ႔ တြန္းေဆာ္ ေပးလုိက္သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔သည္ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔ ေဒါသထြက္ေစမည့္ အမိန္႔ေတြကုိ တသီ တတန္းႀကီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု လြတ္လပ္စြာ စု႐ံုးးခြင့္ကုိ တားျမစ္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ အလားတူ အမိန္႔ မ်ဳိးေတြ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားထုက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အေပၚ နာၾကည္းရသည္။ ေဒါသထြက္ၾကရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တကယ္တမ္း တုိက္ပြဲျဖစ္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသည္ အမ်ဳိးသားအလုပ္စခန္း တပ္ဖြဲ႔ ျပႆနာက စခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသားအလုပ္စခန္းတပ္ဖြဲ႔အတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳေရးတြင္ အခက္အခဲ အ တားအဆီးမ်ား ပုိမုိ၍ လုပ္လာၾကသည္။ (ဓနရွင္ေတြက ဘုံရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ၾကတဲ့ တပ္ဖြဲ႔မဟုတ္ ပါလား။) တေန႔ခ်င္း လုပ္ခေပးမည့္အစား လုပ္ခကုိ အရစ္က်ေပးျခင္းျဖင့္ အစားထုိးလာသည္။ ပဲရစ္မွာ ေမြးဖြားသူမဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားေတြကုိ ေျမလုပ္ငန္းအလုပ္ခုိင္း ရန္အတြက္ Sologna သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ လုိက္သည္။ ဒါဟာ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ျပန္လည္ထြက္ေျပးလာသည့္ အလုပ္သမားေတြက ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ဘဝတူတျခားရဲေဘာ္မ်ားအား ျပန္ေျပာျပသည္။ အာဏာပုိင္တို႔အေၾကာင္း ဖြင့္ခ် လုိက္သည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မထပ္ရေသးသူမ်ားျဖစ္ပါက အမ်ဳိးသားအလုပ္စခန္းကေန ထုတ္ပစ္ဖုိ႔၊ တပ္ထဲတြင္ လက္မခံဖုိ႔ အမိန္႔ထုတ္လာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေရြးလမ္းမရွိေတာ့။ ငတ္ေသမလား။ ဒါမွမဟုတ္ တုိက္ရင္း ပ်ံသန္းမ လား။ (တုိက္ရင္း ေသမလား။)

ဤေမးခြန္းကုိ အလုပ္သမားမ်ားက ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ အႀကီးမားဆုံးေသာ လူထုအုံႂကြမႈႀကီး ႏွင့္ အေျဖေပးလုိက္ သည္။ ဒီတုိက္ပြဲသည္ ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူတန္းစား ၂ ရပ္တုိ႔အၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကီးမားသည့္ တုိက္ပြဲတပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဓနရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿဖိဴခ်ဖ်က္ဆီးေရးတုိ႔အၾကားက တုိက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ သမၼတႏုိင္ငံဆုိတာ၏ အတြင္းသ႐ုုပ္ကုိ ဖုံးကြယ္ေပးထားသည့္ မ်က္ႏွာဖုံး ဇာပုဝါပါးသည္လည္း အပုိင္း ပုိင္း စုတ္ျပတ္ကုန္သည္။

အလုပ္သမားတုိ႔၏ ဒီတုိက္ပြဲသည္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

သူတုိ႔မွာ တူညီေသာ ဘုံစီမံကိန္းဆုိသည္လည္း မရွိ။ နည္းလမ္းနည္းနာမ်ားလည္း မရွိ။ အလုပ္ သမားအမ်ားစုမွာ လက္နက္မရွိ။

ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားတပ္၊ ပဲရစ္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ႏွင့္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာအမ်ဳိးသား ကာ ကြယ္ေရးတပ္တုိ႔သည္ ျပည္နယ္မ်ားမွေန၍ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာကာ စုစည္းၿပီး ငါးရက္တုိင္တုိင္ အလုပ္သမားထုကုိ ရင္ဆုိင္ေစာင့္ၾကပ္ထားၾကသည္။ ဤၾကားထဲမွေန၍ အလုပ္သမားတုိ႔သည္ ယခင္က စံနမူနာမရွိခဲ့ဖူးေသးသည့္ သူရသတၱိႏွင့္ ပါးနပ္လိမၼာမႈတုိ႔ကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။

သည့္အျပင္ ဒီတုိက္ပြဲတြင္ ေက်ာ္ၾကားမႈေနာက္တခုလည္း ရွိေသးသည္။ ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ သူတုိ႔၏ ေသလုမတတ္ နာၾကည္းခံျပင္းမႈအတြက္ လက္စားေခ်သည့္အေနႏွင့္ တခါမွ် မႀကဳံဖူး၊ မၾကားဖူးေသး ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကုိ လုပ္ခဲ့သည္။ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးထားေသာ လူ ၃,ဝဝဝ ကုိ အကုန္သတ္ပစ္လုိက္ေသာ လူသတ္ပြဲႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ဂြၽန္လ ရႈံးနိမ့္မႈကုိ စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာလူထုအတြင္းမွ အသတ္ခံရသူ ၁၁,ဝဝဝ။ အဖမ္းခံရ သူ ၂၅,ဝဝဝ။ နယ္ႏွင္ခံရသူ ၃၅ ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ဒီမုိကေရစီ၏ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ သမၼတႏုိင္ငံအေပၚ စူးစူးနစ္နစ္ ယုံၾကည္ ခ်က္ ျပင္းထန္ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ယုံၾကည္လုိက္သလဲဆုိရင္ ဒီအေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီး သီတင္း ပတ္တခ်ဳိ႔ ၾကာလာသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး ေရာက္မွသာ ဂြၽန္လတုိက္ခုိက္မႈ၏ အေရးပါသည့္လကၡဏာကုိ သူတုိ႔ စတင္ မွန္းဆလာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေသနတ္ယမ္းမီးခုိးေငြ႔ေတြအၾကား သူတုိ႔ကုိးစားယုံၾကည္ခဲ့သည့္ သမၼတႏုိင္ငံဆုိတာႀကီး အရည္ေပ်ာ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ မွင္တက္ေမ့ေမာကုန္ ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးတုန္းက အေျခအေနကုိ တခ်က္ေလာက္ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ၾကဦးစုိ႔။ အဲဒီတုန္းက “ညီေနာင္သဖြယ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး” ဆုိတာကုိ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႔၏ မ်က္ခုံးေပၚမွာေတာင္မွ စာလုံးႀကီးေတြႏွင့္ ေရးထုိးထားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာေရာ စစ္တန္းလ်ားေတြမွာပါ ဒီေႂကြးေၾကာ္ သံပါပဲ။ ခ်စ္ၾကည္ေရးတဲ့။ ရန္ဘက္လူတန္းစား ၂ ရပ္ရဲ႔ ခ်စ္ ၾကည္ေရးပါ။ လူတန္းစားတရပ္က အျခားလူတန္းစား တရပ္ကုိ ေသြးစုပ္ေနတဲ့ ခ်စ္ၾကည္ေရးပါ။

ယခုအခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ဒီေႂကြးေၾကာ္သံရဲ႕ အေရာအေႏွာမပါဘဲ တကယ့္အစစ္အမွန္ ေဖာ္ျပ ခ်က္ကေတာ့ “ျပည္တြင္းစစ္”သာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးပုံသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္....။ အလုပ္ႏွင့္အရင္းအၾကားက စစ္ပြဲ။ ဂြၽန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးဆုိသည္ကုိ ဝါးၿမိဳပစ္လုိက္ေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံတုိ႔သည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႔က ျပတင္းေပါက္ေတြ အားလုံး၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ေလာင္ကြၽမ္းျပာက်ခဲ့ပါပေကာ။

ဂြၽန္လ ရႈံးနိမ့္မႈအတြင္း ဥေရာပအာဏာရ အုပ္စုိးသူမ်ားက လွ်ဳိ႔ဝွက္ခ်က္တခုကုိ ဖြင့္လွစ္ေဖာ္ျပ လုိက္သည္။ ၎မွာ ျပင္သစ္ျပည္တြင္း ျပည္တြင္းစစ္ဆုိသည္ကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပအာဏာရ အုပ္စုိး သူအခ်င္းခ်င္း ျပည္ပမွာ ဘယ္လုိတန္ဘုိးပဲ ေပးရေပးရ သူတုိ႔အၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ နားလည္မႈယူလုိက္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ သူတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲကုိ စတင္ဆင္ႏႊဲေနၾကသူ ျပည္သူမ်ားသည္ ႐ုုရွား၊ ၾသစတီးရီးယားႏွင့္ ပရပ္ရွားဆုိေသာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဝုိင္းပယ္စြန္႔ပစ္ထားျခင္းကုိ ခံလုိက္ၾကရသည္။တခ်ိန္္တည္းတြင္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားသည္ ပစၥည္း မဲ့ေတာ္လွန္ေရးကံၾကမၼာႏွင့္ တသီးတျခားျဖစ္ၿပီး ကင္းကြာေနလွ်င္ ၎တုိ႔အားလုံးတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈ၊ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းမႈ စသည္တုိ႔အားလုံး လုယူတုိက္ဖ်က္ျခင္း ခံရမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိမုိ ထင္ရွားေပၚလြင္လာသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ကြၽန္အျဖစ္မွာ ရွိေနေသးသမွ် ဟန္ေဂရီလည္း မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္၊ ပုိလန္ႏွင့္ အီတလီတုိ႔သည္လည္း မလြတ္လပ္ႏုိင္ေသး။

ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္ ဥေရာပတုိက္သည္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ သူေတာ္စင္မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈႏွင့္အတူ ပုံသဏၭာန္အေနအထားတရပ္ကုိ ရယူလုိက္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္သစ္ျပည္ ပစၥည္းမဲ့တုိ႔၏ အုံႂကြေတာ္လွန္မႈ တုိင္းတုိ႔သည္ ကမၻာာ့စစ္ပြဲတခုႏွင့္ တုိက္႐ုိုိက္ အခ်ိန္ကုိက္ေအာင္ ညွိဖုိ႔လုိအပ္လာသည္။ ျပင္သစ္ျပည္က အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ေတာ္လွန္ေရးသည္ သူ၏အမ်ဳိးသားနယ္ေျမဆုိသည္ကုိ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ဥေရာပတုိက္၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္နယ္ေျမတလႊားကုိ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိလာသည္။ ဤအေျခအေနေပၚကသာ ၁၉ ရာစုႏွစ္၏ ေတာ္ လွန္ေရးတရပ္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။ (သူေတာ္စင္မဟာမိတ္ဖြဲ႔မႈဆုိသည္မွာ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ႐ုရွား၊ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစတီးရီးယား စသည့္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတုိ႔က သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း သူေတာ္စင္မဟာ မိတ္အဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ မြန္ျမတ္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔လုိက္ၾကျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အႏွစ္ ၂ဝ စာခ်ဳပ္တရပ္္လည္း ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾက သည္။ အဓိကအႏွစ္သာရမွာ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းကူညီေရးပင္ ျဖစ္သည္။ )

ျပင္သစ္ျပည္က ဥေရာပေတာ္လွန္ေရးကုိ စတင္သူျဖစ္လာႏုိင္ေစသည့္ အေျခအေနအားလုံးကုိ ဤနည္းျဖင့္ ဇြန္လ ေတာ္လွန္ေရးက ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္လေတာ္လွန္ေရး၏ ေသြးအုိင္ထဲမွ တူးေဖာ္ ထုတ္ယူလုိက္ၿပီးမွသာလွ်င္ သုံးေရာင္ျခယ္အလံသည္ ဥေရာပတုိက္၏အလံတလက္အျဖစ္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(ဤအလံသည္ နပုိလီယံသုံးခဲ့ေသာအလံ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဓနရွင္သမၼတဂုိဏ္းသားေတြက လည္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။)

ပစၥည္းမဲ့တုိ႔က ေႂကြးေၾကာ္လုိက္သည္။ ေၾကညာလုိက္သည္။

“ေတာ္လွန္ေရး ေသဆုံးသြားခဲ့ေလၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရး အဓြန္႔ရွည္ပါေစ”

• • • • •

ျပင္သစ္ျပည္ ၁၈၄၈ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဇြန္လ ရႈံးနိမ့္မႈအေရးအခင္းတုိ႔အေပၚ အိန္ဂယ္ ၏ ၾကည့္ျမင္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

မာ့က္စ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ၁၈၄၈ ‘ဆုိရွယ္’ေတာ္လွန္ေရးမွ ခြဲထြက္လာေသာ ဓနရွင္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ဓနရွင္ႀကီး လူတန္းစား၏ လက္တြင္း တကယ့္အာဏာ စုစည္းမိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားတဖက္တြင္မူ လူမႈလူတန္းစားအသီးသီးတုိ႔သည္ စုဖြဲ႔လာမိၾကသည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ၏ ပတ္လည္တြင္ ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔ စုစည္းမိသကဲ့သုိ႔ လယ္သမားလူတန္းစားလည္း စုဖြဲ႔မိလာသည္။ သည့္ အတြက္ စုေပါင္းေအာင္ပြဲရရွိခ်ိန္ႏွင့္ ရၿပီးကာစအခ်ိန္တုိ႔တြင္ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္လာေသာ အင္အားစုသည္ အေတြ႔ အႀကဳံေပၚမွာ အသိဉာဏ္ရင့္က်က္လာေသာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလားအလာအားလုံး တုိ႔သည္ လူနည္းစုတုိ႔၏ေတာ္လွန္ေရးဘက္သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ လူမ်ားစုတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးဘက္ဆီသုိ႔ လွည့္ေျပာင္း လာၿပီေလာ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အလားတူ ယင္းသုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ားအားလုံး မွားယြင္းေၾကာင္း သမုိင္းက သက္ေသျပခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က ဥေရာပတုိက္၏စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအေျခအေနသည္ အရင္းရွင္စနစ္ ထုတ္လုပ္ရးမွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ ရင့္မွည့္မႈ မရွိေသးပါ။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္က စၿပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဥေရာပတတုိက္လုံးကုိ လႊမ္းၿခဳံခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ျပင္သစ္၊ ၾသစတီးရီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ပုိလန္ႏွင့္ မ်ားမၾကာမီကာလက ရုရွားျပည္မွာပင္လွ်င္ အစစ္အမွန္ အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည္။ ယင္း အခ်ိန္မွာပင္ ၎သို႔ေသာ အေျခအေနက ဂ်ာမဏီျပည္ကုိ ပထမတန္းစား စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ သည္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ကာလတြင္ ဂ်ာမဏီျပည္၌ လုပ္ငန္းအားလုံးတုိ႔သည္ အရင္းရွင္စနစ္အေျခခံေပၚမွာ တည္ရွိ ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ နယ္ေျမခ်ဲ႔ထြင္ဖုိ႔ ႀကီးမားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္၏။

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးက ေနရာတကာမွာ လူတန္းစားဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ အေရွ႔ဥေရာပတုိက္မွာဆုိလွ်င္ လက္မႈလုပ္ငန္းကသည္ပင္လွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစားစစ္စစ္တရပ္ႏွင့္ အေရအတြက္ ႀကီးမားေသာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားစစ္စစ္တရပ္ကုိ ဖန္တီးေမြးထုတ္လုိက္ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေရွ႔ေျပးအျဖစ္ တြန္းပုိ႔လုိက္ပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ လူတန္းစား၂ ရပ္အၾကားက (အဂၤလန္မွလြဲ၍ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဲရစ္ႏွင့္ စက္မႈအခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားမွာသာ ရွိခဲ့သည့္) ဒီတုိက္ပြဲသည္ ဥေရာပတတုိက္လုံးသုိ႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က ေဒသႏွင့္အမ်ဳိးသားအရ မတူကြဲျပားျခားနားေနၾကသည့္ လူထုမ်ားသည္ တူညီ ေသာ ဒုကၡခံစားမႈမ်ားအေပၚမွာ ဆက္စပ္မႈရွိေနၾကသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ႏုိ္င္ငံတကာဆုိရွယ္လစ္မ်ား ၏ႀကီးမား ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တုိးမ်ားလာေနသည့္အေရအတြက္၊ စည္း႐ံုးစုဖြဲ႔မႈ၊ စည္းကမ္း၊ သိနား လည္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္ ေအာင္ပြဲအေပၚ အာမခံခ်က္ရွိမႈတုိ႔ႏွင့္ အတူေရွ႔သုိ႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိသည္။ ဤပစၥည္းမဲ့ တပ္ မေတာ္ႀကီးသည္ သူ၏ပန္းတုိင္သုိ႔ မေရာက္ေသးဘူးဆုိလွ်င္....၊ အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ တခ်က္တည္းထုိးလုိက္႐ုုံ ျဖင့္ ေအာင္ပြဲမရႏုိင္ေသးဘူးဆုိလွ်င္....၊ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ တလွမ္းခ်င္း တဆင့္ခ်င္း ေရွ႔သုိ႔ တက္လွမ္းသြားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၈၄၈ တုန္းက သာမန္လွ်ပ္တျပက္တုိက္ခုိက္မႈကေလး လုပ္႐ံု မွ်ျဖင့္ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းေၾကာင္း သိသာလွပါသည္။

ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ေရးအားလုံးတုိ႔သည္ ၁၇ ရာစု အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရးက အစျပဳၿပီး အျခား ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကတာခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ အဆက္ အစပ္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာၾကသလုိ ၁၈၄၈ ေတာ္လွန္ေရးကစၿပီး ဘက္အသီးသီးမွေန၍ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းကုိ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ပဲရစ္မွာ ေအာင္ပြဲရၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာင္မွ သူတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမွာင္ထဲမွာ စမ္းတဝါးဝါး ႏွင့္ ရွာေဖြေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

၁၇၈၉ ခုႏွစ္က အစျပဳခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ျပည္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးးမႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲရစ္ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၅ဝ အတြင္း ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားလကၡဏာတရပ္ မပါဘဲႏွင့္ မည္သုိ႔ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးမ်ဳိးမွ မေပၚေပါက္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား လကၡဏာ တရပ္မပါဘဲႏွင့္-ဆုိသည္ကုိ ရွင္းျပရလွ်င္ ေအာင္ပြဲကုိ သူ၏ ေသြးႏွင့္ ရယူခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲအၿပီးတြင္လည္း သူ၏ ကိုယ္ပုိင္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ဆက္တင္ထားႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား မပါရွိဘဲႏွင့္-ဟူ၍ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ အခုိင္အမာကာလတခုတြင္ ပဲရစ္အလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ လာရေသာ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအလုိက္ မရွင္းမလင္း၊ မသဲမကြဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မ်ား ရွိသည္။ ရႈပ္ေထြးမႈေတာင္ ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိယ္၌က ဘယ္ေလာက္မေသခ်ာပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန ဤေတာင္းဆုိ ခ်က္ထဲတြင္ လူအဖြဲ႔ အစည္း၏ တည္ရွိေနဆဲ စနစ္အစီအစဥ္အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳႏုိင္သည့္ အခ်က္တရပ္ ပါဝင္ေနသည္။ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တင္ လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကုိင္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာေနရာမွာ ရွိေနၾကသည့္ ဓနရွင္လူတန္းစားအတြက္ အလုပ္ သမားမ်ားအား လက္နက္ðဖတ္ေရးသည္ ပထမဆုံးေတာ္ ပညတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနပါ ေတာ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ေတာ္လွန္ေရးတုိင္း တႀကိမ္ႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ေစကာမူ ၎ေနာက္ အသစ္ဆင္ႏႊဲရသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား က်ေတာ့ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က အရႈံးႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ရတတ္သည္။

ဤသုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ပထမဆုံးအႀကိမ္သည္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္တြင္ အတုိ္က္ အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကေသာ လစ္ဘရယ္ဓနရွင္လူတန္းစားသည္ မဲေပးခြင့္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖုိ႔ စိတ္ခ်ရေအာင္ ထမင္းစားပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ဤမဲေပးခြင့္ ျပဳျပင္ေရးဆုိသည္ကုိလုပ္မွ သူတုိ႔အာဏာရေရး ေသခ်ာမွာကိုး။ အစုိးရကုိ တုိက္ရာမွာ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ တုိးၿပီးတုိးၿပီး လုပ္ရင္းက သူတုိ႔သည္ တစတစႏွင့္ ဓနရွင္ႏွင့္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားထဲက ရက္ဒီကယ္(ျပဳျပင္ေရးသမား) မ်ားႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကင္(သမၼတဂုိဏ္းသား) မ်ားအား ပုိ၍ပုိ၍ ဦးစားေပးလာရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ေနာက္မွာက ေတာ္လွန္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရွိေနၾကသည္။

၁၈၃ဝ ခုႏွစ္ကစၿပီး သူတုိ႔သည္ ဓနရွင္လူတန္းစားထက္ (ထုိမွ်မက) ရီပတ္ဘလစ္ကင္ (သမၼတ

ဂုိဏ္းသား) တုိ႔ ထက္ေတာင္မွ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ပုိရွိသည္ဟု ထင္မွတ္မွားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔အၾကား အက်ပ္ဆုိက္ အခက္ႀကဳံေနရသည့္ ယင္းအေျခအေနအတြင္းမွာပင္ အလုပ္သမားတုိ႔က လမ္းေပၚတုိက္ပြဲမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ လူဝီဖိလစ္ဘုရင္ ထြက္ေျပးသြားၿပီး သူႏွင့္အတူ မဲေပးခြင့္ ျပဳျပင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးလည္း ပါသြားပါေလေရာ။ မဲေပးခြင့္ျပဳျပင္ေရး ဆုိသည္၏ေနရာတြင္ သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚထြက္လာသည္။ အမွန္ပဲ ေအာင္ပြဲခံ အလုပ္သမားမ်ားကုိယ္တုိင္က “ဆုိရွယ္လစ္” သမၼတႏုိ္င္ငံဟူ၍ အမည္တပ္ေပးခဲ့သည့္ သမၼတႏုိင္ငံပါ။

သုိ႔ရာတြင္ ၎ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံဟာ ဘာကုိရည္ညႊန္းသလဲဆုိတာ မည္သူမွ် ရွင္းရွင္းလင္း လင္း မသိၾက။ အလုပ္သမားမ်ားကုိယ္တုိင္လည္း မသိ။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုအခါ သူတုိ႔မွာ လက္နက္မ်ား ရွိေနၾကၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အင္အားတရပ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓနရွင္ သမၼတဂုိဏ္းသားမ်ားအတြက္ သူတုိ႔အေျခ ခုိင္ခုိင္ ရပ္ႏုိင္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ သူတုိ႔၏ ပထမဆုံးေသာ ပစ္မွတ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအား လက္နက္ðဖတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္္။

သေဘာတူခဲ့သည္မ်ား၊ သစၥာခံခဲ့သည္မ်ားကုိ အတိအလင္း ခ်ဳိးဖ်က္ကာ အလုပ္သမားမ်ားအား ၁၈၄၈ ဇြန္လ ပုန္ကန္မႈအတြင္း ေမာင္းပုိ႔လုိက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကုိ ေဝးလံလွေသာ ျပည္နယ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးဖုိ႔ ႀကဳိး စားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ခ်ဳိးႏွိမ္ေရးကုိ ဖန္တီးခဲ့ၾက သည္။ အစုိးရတရပ္လုံးက အင္အားအသာစီးရေရးကုိ ဂ႐ုတစုိက္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ငါးရက္အၾကာ သူရဲေကာင္း ၿပီသသည့္ တုိက္ပြဲအၿပီးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အေရးနိမ့္သြားသည္။ သည့္ ေနာက္က်ေတာ့ မခုခံႏုိင္ေတာ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီးသတ္ျဖတ္ပြဲႀကီး လုပ္ခဲ့သည္။ ေရာမသမၼတႏုိင္ငံ က်ဆုံးခဲ့စဥ္က ဤသတ္ျဖတ္ မႈမ်ုဳိး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႀကဳံခဲ့ဖူးသည္။ ၎ကလြဲ၍ ျပည္တြင္းစစ္ေန႔ရက္မ်ားကစၿပီး ခုခ်ိန္အထိ ဤလုိမ်ဳိးလူ သတ္ပြဲမ်ဳိး သည့္အရင္က တခါမွ မျမင္မေတြ႔ခဲ့ဖူးပါ။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားက တသီးတျခား လူတန္းစားတရပ္ အျဖစ္ႏွင့္ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္အက်ဳိးစီးပြားေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ ဓနရွင္လူတန္းစားကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ေနရာယူရဲ-ယူဝံ့လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဓနရွင္လူတန္းစားဘက္မွ မည္မွ်ရူးသြပ္ၿပီး မည္မွ်ရက္စက္ေသာ လက္စားေခ်မႈ လုပ္လာလိမ့္မလဲဆုိတာကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပသ လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၈၇၁ ခုႏွစ္မွာ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဓနရွင္လူတန္းစား၏ ႐ူးသြပ္မုိက္႐ုိင္းမႈ(ပဲရစ္ကြန္ျမြန္း-တနည္းအားျဖင့္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔ ကာလကုိ ဆုိလုိသည္) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္မူ ဤ ၁၈၄၈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကေလးကစားတာေလာက္မွ်သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

၁၈၄၈ ေဖေဖာ္ဝါရီေတာ္လွန္ေရးသည္ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္ ဓနရွင္လူတန္းစားလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကုိ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအား အလုပ္ခုိင္းလုိက္ျခင္း သက္သက္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ေနရာတုိင္းမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ အလုပ္သာ ရွိခဲ့သည္။ လမ္းဆုံလမ္းခြ ခံကတုတ္မ်ားေဆာက္လုပ္သူႏွင့္ မိမိ၏အသက္ေသြးေခြၽးတုိ႔ကုိ ေပးလွဴခဲ့သူမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားသာ ျဖစ္သည္။ ပဲရစ္အလုပ္သမားမ်ား သည္သာ အစုိးရကုိ ၿဖဳိခ်ရင္း တပါတည္း ဓနရွင္လူတန္းစားကုိပါ ၿဖိဳခ်ရန္ အလြန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားက မိမိ၏လူတန္းစားႏွင့္ ဓနရွင္လူတန္းစား အၾကား မေရွာင္မလႊဲႏုိင္သည့္ ရန္ဘက္ျဖစ္မႈတည္ရွိေနသည္ကုိသိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအရ ျဖစ္ ျဖစ္၊ ျပင္သစ္အလုပ္သမားထု၏ အသိဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအရပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမႈစနစ္ ျပန္လည္ပ်ဳိးေထာင္ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေစသည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ရွိခဲ့ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရင္းစစ္လုိက္လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး၏ ေအာင္သီး ေအာင္ပြင့္မ်ားကုိ အရင္းရွင္လူတန္း စားက ဆြတ္ခူူးသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပလိမ့္မည္။

အီတလီ၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစတီးရီးယား စသည့္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အစကတည္းက ဓနရွင္လူတန္းစားကုိ အာဏာရရန္ လုပ္ေပးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘယ္တုိင္းျပည္မွာ မဆုိ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးမရွိ ဘဲ ဓနရွင္လူတန္းစားအုပ္စုိးမႈ မရွိႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၈၄၈ ေတာ္လွန္ေရးက အီတလီ၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ဟန္ေဂရီတုိ႔ထံ ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေသးေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးမႈႏွင့္ အမွီခုိကင္းမႈတုိ႔ကုိ တဆက္တည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလုိက္သည္။

ပဲရစ္ပုန္ကန္ထႂကြမႈ၏ ပဲ့တင္သံအျဖစ္ ဗီယင္နာ၊ မီလန္ႏွင့္ ဘာလင္တုိ႔တြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပုန္ကန္ထႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႐ုရွားနယ္နိမိတ္အထိ ဥေရာပတုိက္တခုလုံးသည္ ဒီလႈပ္ရွားမႈအေရး ေတာ္ပုံ အတြင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဒီလူတန္းစား၏ေအာင္ပြဲေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အားလုံးက ဓနရွင္လူတန္းစားတုိ႔ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား ကုန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္တုိ႔ကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီးစကာလမွာပဲ ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ရင္ခြင္ တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေျပးဝင္သြားခဲ့ ၾကသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၈၄၈ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း သူက ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္လမ္းခင္းေပးလုိက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္အတြင္း တုိက္ခဲ့ ရေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္မေဆာင္ေတာ့ေပ။

ထုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သံသယရွိစရာ မလုိသည္မွာ ထုိစဥ္အခါက တည္ရွိေနခဲ့ေသာ အေျခအေနေအာက္ မွာပင္ အဆုံးအျဖတ္က်ေသာ တုိက္ပြဲႀကီးကုိ အစပ်ဳိးခဲ့သည္ဆုိေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီတုိက္ပြဲသည္ ရွည္လ်ားလွသည့္ တခုတည္းေသာ တုိက္ပြဲျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း နိဂုံးခန္းေရာက္လွ်င္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ေအာင္ပြဲႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။


အေရွ႕မိုးေကာင္းကင္၀က္ဆိုဒ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment