မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

မဲေဆာက္အမိႈက္ပံုမွ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစု ဘ၀0 comments:

Post a Comment