မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ေသာင္ရင္း ျမစ္ေရ လွ်ံ

မိုးမ်ားအဆက္မပ်က္ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေသာင္ရင္း ျမစ္ေရ ၾကီးရာ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ လူေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုးမ်ား အျခားကုန္းျမင့္ရာေနရာမ်ားသို႔ အေရးေပၚ ေျပာင္းေရြ႕လုိက္ရပါသည္။ ျမ၀တီဘက္ျခမ္းရွိ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ေနေသာ အလုပ္သမားတဦးမွ ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွ ျမစ္ေရ တက္လာတာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ကမ္းနေဘးမွ လူေနအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား တခ်ဳိ႔မေျပာင္းေရြ႕ႏိုင္ပဲ ေရျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕မွာလည္း ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရႏွင့္ ေျမာပါသြားေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။
ထိုင္းဘက္ျခမ္းရွိ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ေနေသာ သူမ်ားကိုေတာ့ နီးစပ္ရာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ေခတၱ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရေၾကာင္းေျပာပါသည္။
အခုလို ျမစ္ေရ ရုတ္တရက္လွ်ံတက္လာျခင္းမွာ မဲေဆာက္အလြန္ရွိ ေရကာတာမွ ေရလြတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အခုလို ရုတ္တရက္ ျမစ္ေရလွ်ံတာျဖစ္ေၾကာင္း ေသာင္းရင္းျမစ္ကမ္းေန လူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ မဲေဆာက္တြင္လည္း အခ်ဳိ႔ေရလွ်ံတက္ေသာ အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားမွ လူထုမ်ားကို ေရကာတာမွ ေရလႊတ္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သတိႏွင့္ ေနထုိင္ၾကရန္ လိုက္ႏွိဳးေဆာ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။0 comments:

Post a Comment