မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

မဲေဆာက္ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ေရွ႕ဆက္ေနထိုင္ရန္အခက္အခဲျဖစ္

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ တာခရိုင္အတြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳး သိန္ႏွင့္ခ်ီ ေနထိုင္လက္ရိွရာ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရိွသူ ႏွင့္ မရိွသူမ်ားမွာ အရင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက အေရအတြက္ကြာဟဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနထိုုင္ခြင့္လက္မွတ္ရိွသူမွာ လူဦးေရ အနည္းအက်င္းသာရိွပါတယ္။ ယခုအခါ လက္မွတ္ရိွသူမ်ားကို လာမည္႕ႏွစ္အတြက္ ဘတ္သက္တန္း မတိုးေပးေတာ့ေၾကာင္း ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကၿငာလိုုက္ပါျပီ။ ဆက္လက္ေနထိုင္လိုပါက ျမန္မာျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပတ္စပို႔ အရင္ဆုုံး ျပဳလုပ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။

ျမ၀တီတံတား ျပန္လည္းဖြင့္လွစ္ေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္မေကာင္းျခင္း၊ ဘန္ေကာက္ေရႀကီးသျဖင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေနခ်ိန္တြင္ မဲေဆာက္ေဒသရိွ ျမန္မာမ်ားမွာ ေနစဥ္ စားေရးေသာက္ေရပင္ အဆင္မေျပဘဲ ျဖစ္ေနရာ အနိမ့္ဆံုး ဘတ္ (၅၀၀၀) ကုန္က်မည့္ ပတ္စပို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရိွဟုု ေျပာေနၾကပါတယ္။ (၂) လပိုင္း အကုန္ သက္တမ္းတိုးၾကသည့္အခါတြင္ လူ နည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္သားအေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

(၅၀၀၀) ဘတ္အကုန္က်ခံ ပတ္စပို႕ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ္လည္း အဆိုုပါပတ္စ္ပိုု႔နဲ႔ အလုုပ္လုုပ္ခြင့္ ရွိမည္ မဟုုတ္ေသးပါ။ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားလက္မွတ္ရရိွေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေဆးရံုေသြးစစ္ခ (၁၉၀၀) ဘတ္ ႏွင့္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ (၁၀၀၀) တို႔ကိုုလည္း အလုုပ္သမားတိုု႔က မိမိဖာသာ စိုုက္ထုုတ္အကုုန္အက်ခံရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုုပ္သမားလက္မွတ္ မျပဳလုပ္ဘဲ ပတ္စပို႔ျဖင့္လည္း ေနထိုင္၍ မရေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။