မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ပိုင္ရွင္မဲ့ မ်ားအေရး ကူညီေပးထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၀ ခန္႔က လုပ္ခနည္းပါးမႈ၊ အလုပ္ခ်ိန္ မ်ားျပားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းကတည္းက အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Dewai-Deepsea

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမပံုအၾကမ္း

ယင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ နဘုလယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွျဖစ္ၿပီး အီတလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းရွိ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမရ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပရာတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမား တဦးကေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ တရက္ ၁၀ နာရီလုပ္ရၿပီး တရက္ လုပ္အားခ ၃၅၀၀ က်ပ္သာရရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ္လည္း အခ်ိန္ပုိေၾကးမရရွိေၾကာင္းႏွင့္ လစာကို လဆန္း ၁၀ ရက္ေက်ာ္မွသာ ပုံမွန္ရရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ တရက္လုပ္အားခ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိတုိးေပးရန္၊ အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ အခ်ိန္ပုိေၾကး ေပးရန္၊ လစာကို လဆန္းပုိင္းတြင္ပုံမွန္ထုတ္ေပးရန္ စသည္တုိ႔အား ထုိင္းကုမၸဏီကုိ တရား၀င္ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားရရွိရန္ ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ(ခယက)ႏွင့္ အလုပ္ သမား ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ ခယက ႐ုံးမွ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆုိသည္။

“ထုိင္းကုမၸဏီကေတာ့ သူတုိ႔အထက္ကို တင္ထားတယ္ ေျပာတယ္။ ဘယ္ေတာ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်မယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူတဦးက အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မ၀င္မီ ကတည္းကပင္ လုပ္ခႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထား၀ယ္ေဒသရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ားျဖစ္၍ ထုိင္းထုံးစံကို သိရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အလုပ္ၾကမ္းသမားတဦးအတြက္ တရက္ ၈ နာရီ လုပ္အားခမွာ က်ပ္ ၃၅၀၀ ခန္႔မွ ၅၀၀၀ အထိရွိရာ ထုိင္းကုမၸဏီကေပးေသာ တရက္လုပ္အားခမွာ ထိုက္သင့္သည္ဟုမဆုိႏိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

“ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလာလုပ္ရင္ ထုိင္းမွာရတဲ့အတုိင္း လုပ္အားခ ရမယ္ထင္ထားတာ။ ဒီေစ်း အတုိင္းဆုိရင္ မက္ေလာက္စရာမရွိဘူး”ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထုိသုိ႔အလုပ္မဆင္းမႈေၾကာင့္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထုိင္း အလုပ္သမားျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူတဦးက ဆိုသည္။

လတ္တေလာ၌ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကိုဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာတခ်ိဳ႕မွာလည္း အလုပ္ခ်ိန္မ်ားျပားၿပီး အခ်ိန္ပုိေၾကးမရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေနထုိင္ေရး အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ပုိင္းသာအလုပ္ဆင္း၍ အလုပ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံ အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေနရတာက သမံတလင္းေပၚမွာ ဖ်ာခင္းအိပ္ရတယ္ဗ်ာ။ ကြပ္ပ်စ္ေတာင္မရွိဘူး”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သမားလိုအပ္ေနေၾကာင္း ပထမ ၅ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀၀ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယခုတပါတ္ ျပည္တြင္းထုတ္ True News သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ပညာရွင္ တဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထင္ကရ အထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအစတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခတုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ထူးျခားစြာရုိက္ခတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူက လုပ္အားခတခုတည္း ၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ပထ၀ီ အေနအထားေကာင္းမြန္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံမႈ အဲဒါေတြကိုလည္းၾကည့္တာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မျပ႒ာန္း ထား တာကလည္း ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ လာခ်င္စရာျဖစ္ေနတယ္”ဟု ထုိစီးပြားေရးပညာရွင္က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တနသၤာရီေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးစက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဇန္းစက္မႈဇုန္ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္မည္ ဆုိေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ Italian-Thai Development ကုမၸဏီ တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကန္ထရုိက္ ရရွိထားၿပီး စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ Max Myanmar ႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္၏ သား ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ Asia World ကုမၸဏီတို႔က အဓိက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ခ်စ္သူမ်ားေန႔

အေရာင္အေသြး စံုလင္လွေသာ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားမွာ ထုပ္ပိုးမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ လွပစြာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။

သာမန္ ရက္မ်ားတြင္ ပန္းတပြင့္ ၁ ဘတ္ေက်ာ္ (က်ပ္ ၃၀ ခန္႔) သာ ေပးရသည့္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားသည္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ ပန္း၏ အေရာင္အေသြးႏွင့္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး တပြင့္ကို ၁၅ ဘတ္ (က်ပ္ ၄၅၀ ခန္႔) မွ ဘတ္ ၅၀ (က်ပ္ ၁၅၀၀) အထိ ၀ယ္္သူ အႀကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ ထုပ္ပိုး ေရာင္းခ်ၾကသည္ကို ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည္။

valentines_day_2011_1

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အတြက္ ေရာင္းခ်ရန္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို ဤသို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ခါေတာ္မီကာ ဘတ္ေငြ သိန္းသန္းခ်ီ အက်ိဳးအျမတ္ရသြား သူမ်ားမွာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းသည့္ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွင္းဆီၿခံ ပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဖုတ္ဖရ ၿမိဳ႕နယ္ထဲကထြက္သည့္ ႏွင္းဆီမ်ားကို မဲေဆာက္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ကို လက္ကားျဖန္႔သည့္ ပြဲရံုပိုင္ရွင္ တဦးက “ခ်စ္သူမ်ားေန႔ မတိုင္ခင္ ရက္ပိုင္းအလိုမွာ တေန႔ကို အပြင့္ေရ သန္းခ်ီၿပီး ပို႔ရပါတယ္။ ဒီက ထြက္တဲ့ ပန္းေတြကို ထိုင္းကေန ျပည္ပကို တင္ပို႔တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္အခ်ိန္ကေတာ့ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြ ေငြထုပ္ပိုက္တဲ့ အခ်ိန္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ႏွင္းဆီၿခံဧက ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရိွသည့္ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿခံမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းသည့္ ပန္းမ်ား ထြက္ေစရန္ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ ဝင္ေငြမွာ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ တေန႔လွ်င္ ဘတ္ ၆၀ (က်ပ္ ၁၈၀၀ ခန္႔) မွ ၉၀ (က်ပ္ ၂၇၀၀) ထက္မပိုသည့္ လုပ္အားခႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။

ပန္းအထြက္ေကာင္းေစရန္ ေပါင္းသင္၊ ျမက္ရွင္း၊ ေဆးျဖန္း၊ ပန္းခူးၿပီး ပြဲရံုေရာက္သည္အထိ ထုပ္ပိုးရေသာ အလုပ္မ်ားကို ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေန၀င္သည္အထိ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရွာရခက္္ခဲသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ္လည္း တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေၾကာင္း ေညာင္ေလးပင္သူ မသင္းသင္းက ေျပာသည္။

သူက “ေနထိုင္မေကာင္းလို႔ တရက္၊ ႏွစ္ရက္ နားတဲ့လူေတြကို ၿခံရွင္က အေၾကာင္းမဲ့ အလုပ္ ထုတ္လိုက္တာေတြ ရိွတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ေဆးျဖန္းေနရင္းနဲ႔ ေဆးမူးၿပီး လဲသြားတာေတြ ရိွတယ္။ ၿခံရွင္က ဘာမွအကူအညီ မေပးတဲ့အျပင္ လုပ္အားခ ျဖတ္တာလည္းရိွေတာ့ ဒီလိုပဲ သတိ၀ီရိယေလး ထားၿပီး လုပ္ေနၾကရတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။

ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အၿပီး ႏွင္းဆီၿခံရွင္မ်ား တိုက္ေဆာက္၊ ကားသစ္ ၀ယ္ကာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀မွာမူ လက္ရိွအေနအထားထက္ ထူးျခား တိုးတက္မႈ ရွိမလာေၾကာင္း ႏွင္းဆီ ၿခံတြင္ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ကိုအုန္းကေျပာျပသည္။

“ၿခံရွင္ေတြက ခါေတာ္မီၿပီး တႏွစ္တခါ ထိုင္းထီႀကီးေပါက္သလို အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရၾကပါတယ္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း တႏွစ္ပတ္လံုး ပန္းေတြ ေရာင္းရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ၿခံႀကီးေတြ ဆိုရင္ တေန႔ကိုအပြင့္ေရ တသိန္းေက်ာ္ ေရာင္းထြက္တယ္” ဟု ကိုအုန္းက ဆိုသည္။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ရွိ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသမွ ထြက္သည့္ ႏွင္းဆီမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ၾကေၾကာင္း၊ ဖုတ္ဖရၿမိဳ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၇ ေသာင္းနီးပါး အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

valentines_day_2011_2

ထိုင္းႏိုင္ငံအႏွံ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို ျပဳစုေနရေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

အသက္အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ လံုးေထြး လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဒသမွ အလုပ္ မ်ားကို ေဒသခံထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားက မလုပ္ၾကသည့္အတြက္ လုပ္အားခ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ လိုသေလာက္ လုပ္အား ရႏုိင္သည့္ ျမန္မာမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက အားထားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ဖုတ္ဖရမွ မဲေဆာက္သို႔ ေန႔စဥ္ ႏွင္းဆီလာပို႔သည့္ ျမန္မာယာဥ္ေမာင္းတဦးက “ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ အျမတ္တႏိုးနဲ႔ အခ်စ္ရဲ႕ သေကၤတအျဖစ္ ႏွင္းဆီကို တန္ဘိုးထား အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပန္းေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရတဲ့ ေရျခားေျမျခားက အပယ္ခံ ဥယ်ာဥ္မႉးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို သူတို႔ သိႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ေရာမ ေခတ္က ခ်စ္သူ ၂ ဦးကို တိတ္တဆိတ္ ထိမ္းျမားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ့ရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး St. Valentine ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ကို ခ်စ္သူမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာႏွင့္အဝန္း က်င္းပၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ခ်စ္သူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးၾကသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

ထိုင္းသို႔ တရားမဝင္ လာေရာက္သူ ျမန္မာ ၂၄ ဦး အဖမ္းခံရ

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၄ ဦးဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ ရေနာင္းၿမိဳ႕ကေန ဖူးခက္ၿမိဳ႕ကိုအသြား လမ္းမွာ ထုိင္းစစ္တပ္ကေန ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(Photo: RFA)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕မွ ဖူးခက္သို႔ အသြား၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က လမ္းခရီးတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA)

အဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕ကေနတဆင့္ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကမဲ့ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသား ၁၄ ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးကေနၿပီး ရေနာင္းၿမိဳ႕ကေနတဆင့္ အိဆုဇူး ဒီးမက္စ္ ကားတစီးနဲ႔ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ သတင္းအရဆိုၿပီး ရေနာင္းၿမိဳ႕က အထြက္မွာ ထိုင္းစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက တားဆီးစစ္ေဆးခဲ့ရာက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ မေန႔က ေန႔လည္ တနာရီေလာက္မွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရေနာင္းအေျခစိုက္ ထိုင္းစစ္တပ္အမွတ္ ၂၅၂၁ ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာ ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိတဦးက သူတို႔ကို အေရးယူထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္အရကေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ရေနာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အုန္းသီးေတြ လုိက္လံ ရွာေဖြဝယ္ယူခဲ့ရာက ဝယ္ယူလို႔ မရရွိတာေၾကာင့္ ဒီျမန္မာ အလုပ္သမားေတြကို ဖူးခက္ၿမိဳ႕ကို သြားပို႔ေပးဖို႔ ၾကားက ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးတဦးကေနတဆင့္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရတဲ့ အခေၾကးေငြ ရယူဖို႔ေတြကိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူထားတာ မရွိေသးဘူးလို႔ ထြက္ဆိုေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ျခမ္းက တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကေနတဆင့္ ဝင္ေရာက္လာၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရၿပီး ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိရသလို အခုလို သြားလာဖို႔အတြက္ ပြဲစားေတြကို ဘယ္ေလာက္ ေပးေဆာင္ရတယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာ မသိရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ေခၚေဆာင္လာတဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳး ႏွစ္ဦးကိုေတာ့ တရားမဝင္ ေခၚေဆာင္လာမႈနဲ႔ ႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုမွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂၄ ဦးကိုေတာ့ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈနဲ႔ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္ကေနတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္ျခမ္းကို ပို႔ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ဦးေအာင္မုိးျမင့္ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

RFA သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

စကၤာပူက အိမ္တြင္းမႈအကူ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

စကၤာပူက အိမ္တြင္းမႈအကူ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
မုုိးမခအေထာက္ေတာ္ စကၤာပူ
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၁
ေခတ္စားေနဆဲ ေရွးအက်ဆုုံးလုုပ္သားေစ်းကြက္
စကၤာပူမွာ အျခားဖြံျဖဳိးဆဲႏိုုင္ငံ (ဆင္းရဲတဲ့ တိုုင္းျပည္) မ်ားက အလုုပ္သမားမ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္လ်က္ ရွိရာမွာ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမားမ်ားရဲ့ ေစ်းကြက္ကလည္း ေခတ္စားလ်က္ရွိျပီး အိမ္ေထာင္စုုအသီးသီးကိုယ္တုုိင္က အိမ္တြင္းအလုုပ္သမားကိုု ကိုုယ္ပိုုင္ ငွားယမ္း ခိုုင္းေစလ်က္ရွိပါတယ္။
လူဦးေရ ၅ သန္း နီးပါးရွိတဲ့ စကၤာပူကၽြန္းႏိုုင္ငံမွာ ၇၀% က အလုုပ္လုုပ္တဲ့ လူတန္းစားေတြ ျဖစ္တယ္။ လူ ၅ သန္းမွာ ၁ သန္း ေက်ာ္က (၂၅%)က ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုုင္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ အျပိဳင္အဆိုုင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနရတဲ့ ကၽြန္းႏိုုင္ငံမွာ ေခတ္စားဆဲ ေရွးအက်ဆုုံးအလုုပ္တခုုကေတာ့ အိမ္တြင္းမႈ အလုုပ္သမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တပတ္မွာ ၇ ရက္နီးပါး ေနထြက္က မိုုးခ်ဴပ္တဲ့အထိ အိမ္မႈကိ္စၥ၊ ကေလးထိန္း၊ လူၾကီးထိန္း အလုုပ္ေတြ လုုပ္ရတဲ့ အမ်ဴိးသမီး အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမ ေခၚ အိမ္အကူ ေခၚ အိမ္ေဖာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေစ်းကြက္ဟာ အလြန္ကိုု ေတာင္းဆိုုမႈေစ်းေကာင္းေနလိုု႔ အိမ္နီးခ်င္း တိုုင္းျပည္အသီးသီးက အိမ္မႈကိစၥကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုု အလုုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ၾကိဳးစားရွာေဖြလ်က္ရွိရာ ယခုုျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား၏ ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုုင္က အလုုပ္သမမ်ားဟာ လစာေစ်းအေကာင္းဆုုံးျဖစ္ျပီး အိမ္မႈကိစၥမ်ား ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ဘာသာစကား အေရးအဖတ္ အေျခခံရျခင္း၊ အစဥ္အလာအရ ထိုုအလုုပ္နယ္ပယ္မွာ နံမယ္ေကာင္းရျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုုင္အစုုိးရကိုုယ္တိုုင္က သံရုုံးနဲ႔ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ သူတိုု႔ရဲ့ ဖိလစ္ပိုုင္လူမ်ဴိး အမ်ဳိးသမီးအလုုပ္သမားမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတိုု႔ကိုု အထူးျပဳလုုပ္တာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံရဲ့ ႏိုုင္ငံျခား၀င္ေငြခြန္ဟာ အဆုုိပါ အလုုပ္သမေစ်းကြက္က အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ၀င္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
ယခုုသတင္းမ်ားအရ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံက အိမ္တြင္းမႈ အလုုပ္သမမ်ားကိုုယ္တိုုင္ကလည္း လုုပ္ခ လစာမ်ား တိုုးျမွင့္ရရွိေစဖိုု႔ အလုုပ္သမးရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း ၾကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ စကၤာပူမွာ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမားေစ်းကြက္ဟာ ေအဂ်င္စီႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုုတိုု႔ၾကား သေဘာထား ေစ်းစကား အဓိကျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းအသက္သာဆုုံး အလုုပ္သမား ရရွိေအာင္ ၂ ဖက္စလုုံးက အျမဲတမ္းၾကိဳးစားခဲ့ၾကရာက အရည္အခ်င္းရွိျပီး အိမ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ အလုုပ္သမမ်ားကိုု ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား တိုုးပြားလာပါတယ္။
ေခတ္မီ ဖြံျဖဳ္ိးတိုုးတက္တဲ့ နည္းပညာႏိုုင္ငံမွာ သာမန္ ေက်းလက္က အိမ္အကူတဦးကိုု ေစ်းအနိမ့္ဆုုံးနဲ႔ အနည္းဆုုံး အခြင့္အေရးေတြ ေပးျပီး အိမ္မွာ ခိုုင္းေစေနတဲ့ သဘာ၀ကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတယ္လိုု႔ သုုံးသပ္ၾကပါတယ္။
အဓိကလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီ (၁၇)ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳး အိမ္အကူ၊ အိမ္ေဖာ္မ်ား၏ တစ္လစာလခႏွဳန္းထား စကၤာပူ ေဒၚလာ 380 မွ $450 အထိ တိုုးလာျပီဟုု ဆိုုပါတယ္။
တကယ္တမ္းမွာေတာ့ စကၤာပူႏိုုင္ငံတခုုတည္းမွာပဲ အိမ္အကူေစ်းကြက္ ေခတ္စားတာ မဟုုတ္ဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့ အျခားအာရွႏိုုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုုင္၀မ္တိုု႔ကလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြကိုု အျပိဳင္အဆိုုင္ ေခၚယူေနပါတယ္။ အဆိုုပါႏိုုင္ငံေတြက ေစ်းအျပိဳင္အဆိုုင္ ပိုုေပးတယ္လိုု႔လည္း သိရပါတယ္။ ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း သူတိုု႔ရဲ့ ကန္ထရိုုက္နဲ႔ ငွားယမ္းေပးထားတဲ့ အိမ္အကူအလုုပ္သမေတြကိုု လက္ရွိကန္ထရိုုက္ ေစ့တာနဲ႔ လစာပိုုေပးတဲ့ အိမ္ေထာင္စုုေတြဆီကိုု လႊဲေျပာင္းငွားယမ္းမႈေတြ လုုပ္ၾကဖိုု႔ ဟန္ျပင္ေနတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

စကၤာပူအစုုိးရကိုုယ္တိုုင္က ေစာင့္ၾကည္တဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းၾကီး

စကၤာပူအစိုုးရဟာ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးကိုု အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊ တရားဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျပီး အေရးယူျခင္းတိုု႔ အျမဲလုုပ္ပါတယ္။ အဲသည္အတြက္ ပြဲစားလုုပ္ငန္းတခုုအျဖစ္ ယူဆႏိုုင္တဲ့ ျပည္ပက အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမရွာေဖြ ေစ့စပ္ေပးတဲ့ အလုုပ္ေအဂ်င္စီေတြကိုု အစုုိးရက မွတ္ပုုံတင္ခိုုင္းတာ၊ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးတာေတြ လုုပ္လာပါတယ္။
သိုု႔မဟုုတ္ပါက ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္ပႏိုုင္ငံမ်ားကိုု တရားမ၀င္လူပြဲစားမ်ားက ခရီးထြက္ ေျခဆန္႔ျပီး အလုုပ္သမမ်ား ရွာလာတာ၊ ျပည္၀င္ခြင့္မ်ား လိမ္ညာေလ်ာက္ျပီး တင္သြင္းလာတာ၊ ေမွာင္ခိုုေစ်းမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားထံ အလုုပ္သမမ်ား ငွားယမ္းတာ၊ အလုုပ္သမမ်ားကိုု မတရား ေစခိုုင္း အႏိုုင္က်င့္တာ စတဲ့ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတာေတြကိုု ျမင္ေတြ႔ေနရလိုု႔ ေက်ာခိုုင္းေနလိုု႔ရတဲ့ အေရးမဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စကၤာပူအစိုုးရနဲ႔ လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးဌာနဟာ တရားမ၀င္ ႏိုုင္ငံျခားအလုုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တင္းမာတင္းၾကပ္တဲ့ ေပၚလစီ ထားရွိတာကိုု အခုု အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေစ်းကြက္အေပၚမွာလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျပသလာပါတယ္။
အိမ္ေထာင္စုုတခုုဟာ အိမ္အကူ ကိုုယ္ပိုုင္ငွားယမ္းခိုုင္းေစတဲ့အတြက္ အစုုိးရကိုု အလုုပ္သမားအာမခံေၾကး (Levy) ကိုု တိုုးျမွင့္ေကာက္ခံလာျပီလိုု႔ သိရပါတယ္။ အလုုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း အာမခံေၾကးကိုု အနည္းဆုုံး စကၤာပူေဒၚလာ ၁ သိန္း ေပးရမယ္လိုု႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြ ဘယ္လိုုလဲ

ျမန္မာျပည္ စစ္အစုုိးရက အဆိုုပါ အိမ္တြင္းမႈအကူအလုုပ္သမေတြ ျပည္ပကိုု အလုုပ္သြားလုုပ္ခြင့္ကိုု လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ကတည္းက ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြက ႏိုုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုု အျခား ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္အလုုပ္သမား၊ မီွခိုု အိ္မ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ေလ်ာက္ထားရယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႔ကလည္း စကၤာပူႏိုုင္ငံမွာ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမအေနနဲ႔ သြားေရာက္ လုုပ္ကိုုင္ေနၾကျပီလိုု႔ သိရပါတယ္။
အလုုပ္ရွာေပးတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုု စကၤာပူနဲ႔ ျမန္မာဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ၾကားက လက္တလုုံးျခား ေခၚယူၾကျပီး အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမအျဖစ္ ငွားယမ္းခိုုင္းေစၾကတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုုက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုု စကၤာပူအိမ္ေထာင္စုုေတြက သေဘာက်တယ္လိုု႔ ဆိုုၾကေပမယ့္ အဓိက ျမန္မာအလုုပ္သမေတြကိုု ေခၚယူခိုုင္းေစၾကတာက စကၤာပူမွာ အေျခခ်ေနထိုုင္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာမိသားစုု အိမ္ေထာင္စုုေတြ ကုုိယ္တိုုင္ျ ဖစ္ေနၾကတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။
လုုပ္ခလစာေတြ ေငြ ေကာင္းတဲ့ ဖိလစ္ပိုုင္၊ အင္ဒိုုနီးရွား အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြရဲ့ လစာေငြရဲ့ ေနာက္နားမွာ ျမန္မာအိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြရဲ့ လစာရွိပါတယ္။ သူတိုု႔တေတြ အသားတင္ ရရွိတဲ့ လစာက စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅၀ ကေန ၃၀၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။
စကာၤပူက ျမန္မာအလုုပ္သမား၊ ျမန္မာအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္နဲ႔ သူတိုု႔ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြကိုု ဆက္လက္ တင္ျပပါဦးမယ္။

မိုးမခ သတင္းဌာန မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

ဖုန္ဖရာ့ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိအားေပး


ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခရိုင္ ဖုတ္ဖရာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ခတ္တိုက္နယ္ စအိုေက်းရြာႏွင့္ ၀န္က်င္တြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ျမန္မာ သံဃာေတာ္မ်ားအား လက္ရွိသီတင္းသံုးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီတင္းသံုးျခင္းမွ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ကုိ ျမန္မာသူႀကီးအဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ၿပီး သတ္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ ျမန္မာသံဃာေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ သီတင္းသံုးရန္ အခတ္အခဲျဖစ္ေနၾကာင္း သိရွိရပါသည္။