မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ (စမူစာခြန္း) တြင္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အမွာစကား

0 comments:

Post a Comment