မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

TOP FORM ဇာေဘာ္လီစက္႐ံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲ

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕TOP FORM ဇာေဘာ္လီစက္႐ံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲ
(၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ)

ေန႕သစ္ ဘေလာ့ဒ္ မွ ထပ္မံကူယူေဖာ္ျပပါသည္၊

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment