မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

အသတ္ခံရတဲ့ ျမန္မာျပည္သား ၉ ဦးထဲမွ ၈ ဦးရဲ႕ အသုဘ အခမ္းအနားဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔အသြား ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္ ေတာလမ္းခရီးတ ေနရာတြင္ ျမန္မာျပည္သား ၉ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) ေစာဒီးဒံု အသက္ ၂၈ ႏွစ္၊ (၂) ေစာတူေအာင္ အသက္ ၃၃-ႏွစ္၊ (၃) ေနာ္တင္ခ်ဳိေအး အသက္ ၂၈ ႏွစ္၊ (၄) မူးခ်ဲခ်ဲ အသက္ ၂၈-ႏွစ္၊ (၅) ေစာေက်ာ္ဦး အသက္ ၂၇ ႏွစ္၊ (၆) နန္႔ကၽြန္ေအး အသက္ ၃၂ ႏွစ္၊ (၇) နန္႔ေအးခ်ဳိ အသက္ ၂၃ ႏွစ္၊ (၈) ေစာအကံု အသက္ ၂၈ ႏွစ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment