မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ဥဳးသုမဂၤလ တရားပြဲ ပံုရိပ္မ်ား

ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤ၏ ဓမၼပူဇာ တရားပြဲကို မဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္း(ေထ့စပန္းရံုးအနီး)တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတရားပြဲကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေစ်းမိသားစုႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယမမ်ား၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ဦးစီးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္က်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုအသီးသီးမွ ဧည့္ပရိသတ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္တရားေတာ္ နားၾကားခဲ့ပါသည္။
ယခုျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ေထရ၀ါဒ တရားပြဲမွာ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment