မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ျမန္မာအလုပ္သမား ၉ ဦး အသက္ခံရ

ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔အလုပ္လုပ္ရန္အသြား ဖုတ္ဖရားၿမိဳ႕နယ္ ေတာလမ္းခရီးတ ေနရာတြင္ ျမန္မာျပည္သား ၉ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ (၁) ေစာဒီးဒံု၊ အသက္ ၂၈ ႏွစ္၊ (၂) ေစာတူေအာင္၊ အသက္ ၃၃-ႏွစ္၊ (၃) ေနာ္တင္ခ်ဳိေအး၊ အသက္ ၂၈ ႏွစ္၊ (၄) မူးခ်ဲခ်ဲ၊ အသက္ ၂၈-ႏွစ္၊ (၅) ေစာေက်ာ္ဦး၊ အသက္ ၂၇ ႏွစ္၊ (၆) နန္႔ကၽြန္ေအး၊ အသက္ ၃၂ ႏွစ္၊ (၇) နန္႔ေအးခ်ဳိ၊ အသက္ ၂၃ ႏွစ္၊ (၈) ေစာအကံု၊ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေတြ႔ရွိသည့္ အေလာင္း ၈ ေလာင္းကုိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၀ပ္ဒကေယာက္ သုသန္တြင္ ၁၃၊၂၊၂၀၁၀ ေန႔တြင္္ မီးသၿဂိဳလ္ခဲ့သည္။0 comments:

Post a Comment