မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ခ်င္းမိုင္မွ အမ်ဳိးသမီး ႏီွးေနာဖလွယ္ပြဲ

ႏွစ္၁၀၀ ျပည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၊Holiday Gardend Hotel တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ (MAP Foundation) မွ ဦးစီး၍ ၅ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္အျခားေသာ အနယ္နယ္ေဒသမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မဲ့စရီယန္၊ မဲေဆာက္၊ ဖန္င၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဘန္ေကာက္၊ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္၊ ဖန္၊ ေ၀့ဟန္၊ မဲ့ဆိုင္၊ ရေနာင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ကရင္၊ ထိုင္း၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ ကရမ္း၊ မေလး၊ ဟင္ဒီ၊ ကရင္နီ၊ ပအို၀္၊ ထား၀ယ္၊ ပေလာင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ဗမာ စသည္ႏွင့္ အျခားေဒသမွအမ်ိဳးသမီးလူူမ်ိဳးစု အမ်ားအျပားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားစတင္ခ်ိန္တြင္ map Foundation ဒါရိုက္တာ Jackie မွ ႏွစ္တရာရွိၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားေန႔တြင္ တခုခုေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဖြင့္အမွာစကားနဲ႔အတူ ေျပာၾကားသြားခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ လစဥ္အမ်ဳိးသမီး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အသီးသီး အေသးစိတ္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သည္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိုဆန္႔က်င္ျခင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေပၚလစီ။ စီေဒါအေၾကာင္း (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိုဆန္႔က်င္ျခင္း) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး။ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေပၚေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း။ လူ႔အခြင့္အရးႏွင့္ အာစီယံ၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား။ ျပည္တြင္းရြာပုန္း ရြာေရွာင္ မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မတ္လ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားစံျပေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားေသာ ရုပ္သံကိုထုတ္လႊင့္ ျပသ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ခြန္အားသစ္မ်ားႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲ အခမ္းအနားကို ႏွစ္တရာျပည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔၊ I am woman သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္၊ အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရွဆက္ခ်ီတက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ လက္ေထာက္ခ႐ိုင္မွဴးကိုယ္တိုင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(WLB)မွ အတြင္းေရးမႈး ေဒၚတင္တင္ညိဳက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပီး အခမ္းအနား ကိုစည္းကားစြာက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

map foundation မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားေန႕ အခမ္းအနား၌ ၁၀ရက္ေန႔ တြင္ WLB မွ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အစီရင္ခံစာကို အေသးစိတ္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။


DVB ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

0 comments:

Post a Comment