မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပ

2011 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 24 ရက္မွ 25 ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္(MAP Foundation) မွ ႀကီးမွဴး၍ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို 2 ရက္တာ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ..

ထို ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ကေမၻာဒီယား၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ စသည္တို႔မွ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စာလွယ္မ်ား၊ သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္သမား လွဳပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ 70 ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ မီးရထားအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ (Mr. Sawit Kaew Wan) မွ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေပၚထားရွိသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေနႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားတြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးအေျခေနမ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွ ဆက္လက္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္သမား ဦးေရ 38.5 သန္းခန္႔ရွိရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဦးေရမွာ 3.4 သန္း ခန္႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္အားခႏွင့္ အခြင့္ေရးမ်ား တန္းတူရရွိေအာင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ကေမၻာဒီယား၊ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း သူတို႔ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားမ်ားအေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံ တာ့က္ခရုိင္ မဲေဆာက္ေဒသမွ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူ႕ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPNS) ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္ (BW- Network) ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ(BLC) ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ (YCOWA) ရခုိင္အလုပ္သမား လွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (ALC) ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စာလွယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ေဒသရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္မႈအေျခေနမ်ားကုိ တင္ျပ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment