မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ (၁၂) ဂိတ္တြင္ အေလာင္း ၁ ေလာင္းေမ်ာ

တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ DKBA ႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကား အပစ္အခတ္တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ေသာင္ရင္းေခ်ာင္းတြင္ အေလာင္းမ်ား ေန႔စဥ္လုိလုိ ေမ်ာပါေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး စစ္သားအေလာင္းမ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အရပ္သားအေလာင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment