မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

0 comments:

Post a Comment