မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား ၇၀ ခန္႔က လုပ္ခနည္းပါးမႈ၊ အလုပ္ခ်ိန္ မ်ားျပားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ လဆန္းကတည္းက အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Dewai-Deepsea

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေျမပံုအၾကမ္း

ယင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ နဘုလယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွျဖစ္ၿပီး အီတလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိစီမံကိန္းရွိ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမရ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပရာတြင္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမား တဦးကေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ တရက္ ၁၀ နာရီလုပ္ရၿပီး တရက္ လုပ္အားခ ၃၅၀၀ က်ပ္သာရရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရေသာ္လည္း အခ်ိန္ပုိေၾကးမရရွိေၾကာင္းႏွင့္ လစာကို လဆန္း ၁၀ ရက္ေက်ာ္မွသာ ပုံမွန္ရရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားစုေပါင္း၍ တရက္လုပ္အားခ ၅၀၀၀ က်ပ္အထိတုိးေပးရန္၊ အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ အခ်ိန္ပုိေၾကး ေပးရန္၊ လစာကို လဆန္းပုိင္းတြင္ပုံမွန္ထုတ္ေပးရန္ စသည္တုိ႔အား ထုိင္းကုမၸဏီကုိ တရား၀င္ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု သိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားရရွိရန္ ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ(ခယက)ႏွင့္ အလုပ္ သမား ၀န္ႀကီး ဌာနတုိ႔က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထား၀ယ္ ခယက ႐ုံးမွ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာဆုိသည္။

“ထုိင္းကုမၸဏီကေတာ့ သူတုိ႔အထက္ကို တင္ထားတယ္ ေျပာတယ္။ ဘယ္ေတာ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်မယ္ဆိုတာ မသိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူတဦးက အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္မ၀င္မီ ကတည္းကပင္ လုပ္ခႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ထား၀ယ္ေဒသရွိ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ားျဖစ္၍ ထုိင္းထုံးစံကို သိရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အလုပ္ၾကမ္းသမားတဦးအတြက္ တရက္ ၈ နာရီ လုပ္အားခမွာ က်ပ္ ၃၅၀၀ ခန္႔မွ ၅၀၀၀ အထိရွိရာ ထုိင္းကုမၸဏီကေပးေသာ တရက္လုပ္အားခမွာ ထိုက္သင့္သည္ဟုမဆုိႏိုင္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

“ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းလာလုပ္ရင္ ထုိင္းမွာရတဲ့အတုိင္း လုပ္အားခ ရမယ္ထင္ထားတာ။ ဒီေစ်း အတုိင္းဆုိရင္ မက္ေလာက္စရာမရွိဘူး”ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထုိသုိ႔အလုပ္မဆင္းမႈေၾကာင့္ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထုိင္း အလုပ္သမားျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းတာ၀န္ရွိသူတဦးက ဆိုသည္။

လတ္တေလာ၌ ထား၀ယ္စီမံကိန္းတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းကိုဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာတခ်ိဳ႕မွာလည္း အလုပ္ခ်ိန္မ်ားျပားၿပီး အခ်ိန္ပုိေၾကးမရရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေနထုိင္ေရး အဆင္မေျပျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရက္ပုိင္းသာအလုပ္ဆင္း၍ အလုပ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံ အင္ဂ်င္နီယာ တဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေနရတာက သမံတလင္းေပၚမွာ ဖ်ာခင္းအိပ္ရတယ္ဗ်ာ။ ကြပ္ပ်စ္ေတာင္မရွိဘူး”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ စီမံကိန္းတြင္ အလုပ္သမားလိုအပ္ေနေၾကာင္း ပထမ ၅ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀၀ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယခုတပါတ္ ျပည္တြင္းထုတ္ True News သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ပညာရွင္ တဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထင္ကရ အထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းအစတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခတုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ထူးျခားစြာရုိက္ခတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူက လုပ္အားခတခုတည္း ၾကည့္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ ပထ၀ီ အေနအထားေကာင္းမြန္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံမႈ အဲဒါေတြကိုလည္းၾကည့္တာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မျပ႒ာန္း ထား တာကလည္း ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ လာခ်င္စရာျဖစ္ေနတယ္”ဟု ထုိစီးပြားေရးပညာရွင္က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ တနသၤာရီေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးစက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဇန္းစက္မႈဇုန္ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္မည္ ဆုိေသာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ Italian-Thai Development ကုမၸဏီ တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကန္ထရုိက္ ရရွိထားၿပီး စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ Max Myanmar ႏွင့္ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္၏ သား ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ Asia World ကုမၸဏီတို႔က အဓိက လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအ၀န္းမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

0 comments:

Post a Comment