မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

စကၤာပူက အိမ္တြင္းမႈအကူ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

စကၤာပူက အိမ္တြင္းမႈအကူ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
မုုိးမခအေထာက္ေတာ္ စကၤာပူ
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၁
ေခတ္စားေနဆဲ ေရွးအက်ဆုုံးလုုပ္သားေစ်းကြက္
စကၤာပူမွာ အျခားဖြံျဖဳိးဆဲႏိုုင္ငံ (ဆင္းရဲတဲ့ တိုုင္းျပည္) မ်ားက အလုုပ္သမားမ်ား စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္လ်က္ ရွိရာမွာ အမ်ဴိးသမီးအလုုပ္သမားမ်ားရဲ့ ေစ်းကြက္ကလည္း ေခတ္စားလ်က္ရွိျပီး အိမ္ေထာင္စုုအသီးသီးကိုယ္တုုိင္က အိမ္တြင္းအလုုပ္သမားကိုု ကိုုယ္ပိုုင္ ငွားယမ္း ခိုုင္းေစလ်က္ရွိပါတယ္။
လူဦးေရ ၅ သန္း နီးပါးရွိတဲ့ စကၤာပူကၽြန္းႏိုုင္ငံမွာ ၇၀% က အလုုပ္လုုပ္တဲ့ လူတန္းစားေတြ ျဖစ္တယ္။ လူ ၅ သန္းမွာ ၁ သန္း ေက်ာ္က (၂၅%)က ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုုင္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲသည္ အျပိဳင္အဆိုုင္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနရတဲ့ ကၽြန္းႏိုုင္ငံမွာ ေခတ္စားဆဲ ေရွးအက်ဆုုံးအလုုပ္တခုုကေတာ့ အိမ္တြင္းမႈ အလုုပ္သမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တပတ္မွာ ၇ ရက္နီးပါး ေနထြက္က မိုုးခ်ဴပ္တဲ့အထိ အိမ္မႈကိ္စၥ၊ ကေလးထိန္း၊ လူၾကီးထိန္း အလုုပ္ေတြ လုုပ္ရတဲ့ အမ်ဴိးသမီး အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမ ေခၚ အိမ္အကူ ေခၚ အိမ္ေဖာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေစ်းကြက္ဟာ အလြန္ကိုု ေတာင္းဆိုုမႈေစ်းေကာင္းေနလိုု႔ အိမ္နီးခ်င္း တိုုင္းျပည္အသီးသီးက အိမ္မႈကိစၥကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုု အလုုပ္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ၾကိဳးစားရွာေဖြလ်က္ရွိရာ ယခုုျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ား၏ ထုုတ္ေဖာ္ေရးသားခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုုင္က အလုုပ္သမမ်ားဟာ လစာေစ်းအေကာင္းဆုုံးျဖစ္ျပီး အိမ္မႈကိစၥမ်ား ကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ဘာသာစကား အေရးအဖတ္ အေျခခံရျခင္း၊ အစဥ္အလာအရ ထိုုအလုုပ္နယ္ပယ္မွာ နံမယ္ေကာင္းရျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုုင္အစုုိးရကိုုယ္တိုုင္က သံရုုံးနဲ႔ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ သူတိုု႔ရဲ့ ဖိလစ္ပိုုင္လူမ်ဴိး အမ်ဳိးသမီးအလုုပ္သမားမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတိုု႔ကိုု အထူးျပဳလုုပ္တာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုုင္ႏိုုင္ငံရဲ့ ႏိုုင္ငံျခား၀င္ေငြခြန္ဟာ အဆုုိပါ အလုုပ္သမေစ်းကြက္က အေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ၀င္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
ယခုုသတင္းမ်ားအရ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံက အိမ္တြင္းမႈ အလုုပ္သမမ်ားကိုုယ္တိုုင္ကလည္း လုုပ္ခ လစာမ်ား တိုုးျမွင့္ရရွိေစဖိုု႔ အလုုပ္သမးရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း ၾကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ စကၤာပူမွာ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမားေစ်းကြက္ဟာ ေအဂ်င္စီႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုုတိုု႔ၾကား သေဘာထား ေစ်းစကား အဓိကျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းအသက္သာဆုုံး အလုုပ္သမား ရရွိေအာင္ ၂ ဖက္စလုုံးက အျမဲတမ္းၾကိဳးစားခဲ့ၾကရာက အရည္အခ်င္းရွိျပီး အိမ္မႈကၽြမ္းက်င္သူ အလုုပ္သမမ်ားကိုု ေတာင္းဆိုုမႈမ်ား တိုုးပြားလာပါတယ္။
ေခတ္မီ ဖြံျဖဳ္ိးတိုုးတက္တဲ့ နည္းပညာႏိုုင္ငံမွာ သာမန္ ေက်းလက္က အိမ္အကူတဦးကိုု ေစ်းအနိမ့္ဆုုံးနဲ႔ အနည္းဆုုံး အခြင့္အေရးေတြ ေပးျပီး အိမ္မွာ ခိုုင္းေစေနတဲ့ သဘာ၀ကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ ေျပာင္းလဲလာတယ္လိုု႔ သုုံးသပ္ၾကပါတယ္။
အဓိကလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေအဂ်င္စီ (၁၇)ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ိဳး အိမ္အကူ၊ အိမ္ေဖာ္မ်ား၏ တစ္လစာလခႏွဳန္းထား စကၤာပူ ေဒၚလာ 380 မွ $450 အထိ တိုုးလာျပီဟုု ဆိုုပါတယ္။
တကယ္တမ္းမွာေတာ့ စကၤာပူႏိုုင္ငံတခုုတည္းမွာပဲ အိမ္အကူေစ်းကြက္ ေခတ္စားတာ မဟုုတ္ဘဲ ခ်မ္းသာတဲ့ အျခားအာရွႏိုုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုုင္၀မ္တိုု႔ကလည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြကိုု အျပိဳင္အဆိုုင္ ေခၚယူေနပါတယ္။ အဆိုုပါႏိုုင္ငံေတြက ေစ်းအျပိဳင္အဆိုုင္ ပိုုေပးတယ္လိုု႔လည္း သိရပါတယ္။ ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း သူတိုု႔ရဲ့ ကန္ထရိုုက္နဲ႔ ငွားယမ္းေပးထားတဲ့ အိမ္အကူအလုုပ္သမေတြကိုု လက္ရွိကန္ထရိုုက္ ေစ့တာနဲ႔ လစာပိုုေပးတဲ့ အိမ္ေထာင္စုုေတြဆီကိုု လႊဲေျပာင္းငွားယမ္းမႈေတြ လုုပ္ၾကဖိုု႔ ဟန္ျပင္ေနတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။

စကၤာပူအစုုိးရကိုုယ္တိုုင္က ေစာင့္ၾကည္တဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းၾကီး

စကၤာပူအစိုုးရဟာ ၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအားလုုံးကိုု အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊ တရားဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းျပီး အေရးယူျခင္းတိုု႔ အျမဲလုုပ္ပါတယ္။ အဲသည္အတြက္ ပြဲစားလုုပ္ငန္းတခုုအျဖစ္ ယူဆႏိုုင္တဲ့ ျပည္ပက အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမရွာေဖြ ေစ့စပ္ေပးတဲ့ အလုုပ္ေအဂ်င္စီေတြကိုု အစုုိးရက မွတ္ပုုံတင္ခိုုင္းတာ၊ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးတာေတြ လုုပ္လာပါတယ္။
သိုု႔မဟုုတ္ပါက ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္ပႏိုုင္ငံမ်ားကိုု တရားမ၀င္လူပြဲစားမ်ားက ခရီးထြက္ ေျခဆန္႔ျပီး အလုုပ္သမမ်ား ရွာလာတာ၊ ျပည္၀င္ခြင့္မ်ား လိမ္ညာေလ်ာက္ျပီး တင္သြင္းလာတာ၊ ေမွာင္ခိုုေစ်းမ်ားနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုုမ်ားထံ အလုုပ္သမမ်ား ငွားယမ္းတာ၊ အလုုပ္သမမ်ားကိုု မတရား ေစခိုုင္း အႏိုုင္က်င့္တာ စတဲ့ မတရားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတာေတြကိုု ျမင္ေတြ႔ေနရလိုု႔ ေက်ာခိုုင္းေနလိုု႔ရတဲ့ အေရးမဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး။ စကၤာပူအစိုုးရနဲ႔ လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးဌာနဟာ တရားမ၀င္ ႏိုုင္ငံျခားအလုုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တင္းမာတင္းၾကပ္တဲ့ ေပၚလစီ ထားရွိတာကိုု အခုု အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေစ်းကြက္အေပၚမွာလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ျပသလာပါတယ္။
အိမ္ေထာင္စုုတခုုဟာ အိမ္အကူ ကိုုယ္ပိုုင္ငွားယမ္းခိုုင္းေစတဲ့အတြက္ အစုုိးရကိုု အလုုပ္သမားအာမခံေၾကး (Levy) ကိုု တိုုးျမွင့္ေကာက္ခံလာျပီလိုု႔ သိရပါတယ္။ အလုုပ္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း အာမခံေၾကးကိုု အနည္းဆုုံး စကၤာပူေဒၚလာ ၁ သိန္း ေပးရမယ္လိုု႔ ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြ ဘယ္လိုုလဲ

ျမန္မာျပည္ စစ္အစုုိးရက အဆိုုပါ အိမ္တြင္းမႈအကူအလုုပ္သမေတြ ျပည္ပကိုု အလုုပ္သြားလုုပ္ခြင့္ကိုု လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ကတည္းက ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြက ႏိုုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုု အျခား ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်င္အလုုပ္သမား၊ မီွခိုု အိ္မ္ေထာင္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ေလ်ာက္ထားရယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႔ကလည္း စကၤာပူႏိုုင္ငံမွာ အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမအေနနဲ႔ သြားေရာက္ လုုပ္ကိုုင္ေနၾကျပီလိုု႔ သိရပါတယ္။
အလုုပ္ရွာေပးတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုု စကၤာပူနဲ႔ ျမန္မာဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ၾကားက လက္တလုုံးျခား ေခၚယူၾကျပီး အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမအျဖစ္ ငွားယမ္းခိုုင္းေစၾကတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုုက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကိုု စကၤာပူအိမ္ေထာင္စုုေတြက သေဘာက်တယ္လိုု႔ ဆိုုၾကေပမယ့္ အဓိက ျမန္မာအလုုပ္သမေတြကိုု ေခၚယူခိုုင္းေစၾကတာက စကၤာပူမွာ အေျခခ်ေနထိုုင္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာမိသားစုု အိမ္ေထာင္စုုေတြ ကုုိယ္တိုုင္ျ ဖစ္ေနၾကတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။
လုုပ္ခလစာေတြ ေငြ ေကာင္းတဲ့ ဖိလစ္ပိုုင္၊ အင္ဒိုုနီးရွား အိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြရဲ့ လစာေငြရဲ့ ေနာက္နားမွာ ျမန္မာအိမ္တြင္းမႈအလုုပ္သမေတြရဲ့ လစာရွိပါတယ္။ သူတိုု႔တေတြ အသားတင္ ရရွိတဲ့ လစာက စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅၀ ကေန ၃၀၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။
စကာၤပူက ျမန္မာအလုုပ္သမား၊ ျမန္မာအလုုပ္သမ ေစ်းကြက္နဲ႔ သူတိုု႔ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ ဘ၀ေတြကိုု ဆက္လက္ တင္ျပပါဦးမယ္။

မိုးမခ သတင္းဌာန မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္၊

0 comments:

Post a Comment