မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ဖုန္ဖရာ့ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိအားေပး


ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခရိုင္ ဖုတ္ဖရာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ခတ္တိုက္နယ္ စအိုေက်းရြာႏွင့္ ၀န္က်င္တြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ျမန္မာ သံဃာေတာ္မ်ားအား လက္ရွိသီတင္းသံုးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီတင္းသံုးျခင္းမွ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ကုိ ျမန္မာသူႀကီးအဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ၿပီး သတ္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ ျမန္မာသံဃာေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ သီတင္းသံုးရန္ အခတ္အခဲျဖစ္ေနၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment