မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ကီဘုန္း(JR Garment )စက္ရံုမွအလုပ္သမားမ်ား ေတာထဲတြင္ပုလိပ္ေရွာင္ေနရ

၁၇၊ ၉၊ ၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကီဘုန္း(JR Garment) သိုးေမြးစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ား စက္ရံုတြင္ ပုလိပ္လာေရာက္ဖမ္းဆီးမည္ဆိုသျဖင့္ စက္ရံုရွိ အလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္ စက္ရံုျပင္ဘက္ရွိ ေတာထဲတြင္ ပုန္ေရွာင္ေနေသာ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား။
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment