မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

လက္မွတ္မရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးမႈစတင္

ယေန႔ စက္တင္ဘာ 3 ရက္ 2010 ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မဲ့ေဆာက္ျမိဳ႕ႏွင့္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စက္ရံုအလုပ္ရံုႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚစီမံခ်က္တရပ္ ေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။

ထုိစီမံခ်က္မွာ အလုပ္သမားလက္မွတ္(ဘတ္)မရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လိုက္လံဖမ္းဆီးျပီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ အလုပ္သမား လက္မွတ္မရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ယေန႔မွစ၍ ေနာက္ 3-4 ရက္ အထိ လက္ရွိစက္ရံု၊ အလုပ္ရံုတြင္ ေနခြင့္မျပဳေတာ့ပဲ စက္ရံုျပင္သို႔ထြက္ျပီး တိမ္းေရွာင္ၾကရန္ စက္ရံုသူေဌမွ စက္တင္ဘာ 2 ရက္ 2010 ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တခ်ဳိ႕စက္ရံုမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို နံနက္မိုးလင္လွ်င္ စက္ရံုျပင္ပကုိ ထြက္ေစျပီး- ညေန 6 နာရီေလာက္တြင္ ျပန္၀င္အလုပ္လုပ္ေစရန္ အလုပ္ရွင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ စက္ရံုျပင္ပတြင္ မည္သို႔၊ မည္ပံု ေနထိုင္ရမည္ကုိ မသိေၾကာင္း ေနထုိင္ရန္အတြက္ မ်ားစြားအခတ္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ညပိုင္း အလုပ္မဆင္းႏုိင္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔စက္ရံု အျပင္ (ျမ၀တီ) သို႔ သြားေရာက္တိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ပိုက္ဆံမရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ထံတြင္ မိမိတို႕လုပ္အားခ(ပိုက္ဆံ) ႀကိဳထုပ္ေခ်းေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မွ မေခ်းေပးႏုိင္ ေၾကာင္း မိမိတို႔ကိစၥ သူႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ ေတာရေက်ာင္းေရွ႕ သိုးေမႊးစက္ရံုမွ အလုပ္သမား တဦးမွ ေျပာျပပါသည္။ ထိုအလုပ္သမားမွ အခုဆို က်ေနာ္တို႔စက္ရံုကေန ျမ၀တီကုိ ပုလိပ္သြားေရွာင္တဲ့ ကား 2 စီး ကုိ ေက်ာင္းသားေဆးခန္းအလြန္တြင္ ပုလိပ္မွ ဖမ္းမိ၍ 1 ေယာက္ကုိ ထုိင္းဘက္ (200) စီ ေပးလိုက္ရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။


ဖာဒဲေက်းရြာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္တိမ္းေရွာင္ သည့္အခါ နယ္ေျမခံမ်ားမွ တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ နယ္ေျမခံ စစ္သားႏွင့္ ပုလိမ္မ်ား ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ထိုအဖမ္းခံရတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားဟာ ကပ္ဘီဘန္း သိုးေမြးစက္ရံုအနီး အမိုးနီ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၄၂ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ေရႊမ်ားႏွင့္ဖုန္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ဖာေဒးေက်းရြာမွာ ပုလိပ္ေရွာင္ေနေသာ ကီးဖုန္း စက္ရံုႏွင့္ ကပ္ဘီဘန္းစက္ရံုမွ အလုပ္သမား ၂၀၀ ခန္႔ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ကတ္ဘီဘန္း စက္ရံုက မေန႔ညေနပိုင္း ၊ ကီဖုန္းစက္ရံုက ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖာေဒရြာရွိ ဖာေဒဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္းေနေသာေၾကာင့္ အတူတကြ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ထိုေက်ာင္းရွိ ဘုန္းႀကီး၏အဆိုအရ ရြာသားမ်ားက ပုလိပ္ကို ဘန္ေကာက္တက္မည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ တည္းခိုေနေၾကာင္း သတင္းေပးလိုက္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အဖမ္းခံခဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ မဲေဆာက္တဘက္ကမ္းရွိ ျမ၀တီျမိဳ႕သို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း ႏွင့္ တခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြမ်ားအိမ္တြင္ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ မဲေဆာက္မွ လက္မွတ္မရွိသည့္အလုပ္သမား (3000) ေက်ာ္ေလာက္ လာေရာက္တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

စက္ရံုေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပုလိပ္ဖမ္းမည့္ စီမံခ်က္ရွိသည့္အတြက္ ဘတ္မရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မဲေဆာက္ေဒသႏွင့္ ျမ၀တီျမိဳ႕တို႔တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခိုင္းျခင္း အလုပ္မဆင္းခုိင္းျခင္းႏွင့္ စက္ရံုျပင္ပကို မထြက္ခုိင္းျခင္း တို႔ကို အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္အပါအ၀င္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၄) သိန္းခန္႔ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွရာ တရား၀င္ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ထားသူမွာ (၆) ေသာင္းခန္႔သာရိွၿပီး မဲေဆာက္ေဒသအတြင္း အလုပ္႐ံုစက္႐ံု (၂၈၀) ခန္႔တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၂) သိန္းခန္႔ ရိွသည့္အနက္ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ထားသူ (၄) ေသာင္းခန္႔သာရိွသည္ဟု တာ့ခ္ခ႐ိုင္ အလုပ္သမား႐ံုး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment