မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လက္မွတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

Flyer for Migrants Rev 5 June 2011 Bur by CBOs REV2

လက္မွတ္လုပ္ျခင္း ဗီဒီယို ရွင္းျပခ်က္

1 comments:

MAYLAMINN said...

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ႔႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လက္မွတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ စာမ်က္ႏွာ ၆မ်က္ႏွာကို email attach file ျဖင့္ လိုခ်င္ပါတယ္ရွင္။
maylaminnkhin@gmail.com ကို ပို႔ေပးပါလို႔ ခြင့္ေတာင္းပါတယ္ရွင္။

Post a Comment