မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့အေလာင္းမ်ားအေရး ေဆြးေႏြး

ယေန႔ နံနက္ 9:00 နာရီအခ်ိန္တြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ပိုင္ရံုတြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မဲ့ နာေရးကိစၥႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အစည္းေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအစည္းေ၀းတြင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ပလာ့ပ္) မွ ဦးစီး၍ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဲေဆာက္ေဆးရံုႀကီးမွ တာ၀န္ရွိလူႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာ NGOs၊ CBOs မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (မဲေဆာက္) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းေ၀းတြင္ မဲေဆာက္ေဆးရံုႀကီးမွ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ပိုင္ရွင္မဲ့အေလာင္းမ်ားသည္ အဆမတန္ မ်ားျပားလာေနေသာေၾကာင့္ သူတို႔ေဆးရံုေနႏွင့္ သၿဂႋဳလ္စာရိတ္ကို မေလာက္ငွေသာေၾကာင့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ မဲေဆာက္ေဆးရံုႀကီးတြင္ တႏွစ္လွ်င္ ပိုင္ရွင္မဲ့အေလာင္း 400 မွ 500 အထိရွိေၾကာင္း။ ပုိင္ရွင္မဲ့အေလာင္းမ်ား၏ 99 ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆးရံုမွ အေလာင္းပိုင္ရွင္ထံမွ 500 ဘတ္သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားမ်ားမွာ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မေပးႏိုင္သူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္၊ ေဆးရံုအေနျဖင့္ လူေသအေလာင္းတေလာင္းကုိ 1000 ဘတ္ကုန္က်ခံ၍ သၿဂႋဳလ္ရေၾကာင္း ကိုေျပာျပပါသည္။ တႏွစ္တြင္ ေဆးရံုမွ အနည္းဆံုး ဘတ္ေငြ 2 သိန္းေက်ာ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုလိုအပ္ေနေသာ ဘတ္ေငြ 2 သိန္းေက်ာ္ကို ၀ိုင္း၀န္းျဖည့္ဆည္းၾကရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။

အစည္းေ၀းတက္ေရာက္လာၾကေသာ NGOs . CBOs မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႕ အဖြဲအစည္း မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားမွာ သတ္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အလွဴရွင္မ်ား ၏အလုိၾက သံုးစြဲေနရေသာေၾကာင့္ ထည့္၀င္ျဖည့္စြက္ရန္ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အျပည္အ၀ မျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ ေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ နာေရးအခတ္အခဲမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား မ်ားတြင္လည္းတာ၀န္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သတ္ဆုိင္ရာ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ အလွဴေငြ စာအိတ္မ်ားပို႔၍ တက္ႏုိင္သေလာက္ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ႏွင့္ အစည္းေ၀းတက္ေရာက္ လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတြင္လည္း တေယာက္ကို 300 ဘတ္ႏွဳန္းစတင္ အေကာင္ ထည္ေဖာ္ ေကာက္ခံသြားၾကရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းေ၀းကုိ ေနလည္ 12း00 နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment