မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

Migrant CBOs Network

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္း(အလုပ္သမား)မ်ား မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခတ္အခဲမ်ား၊ လူမႈေရးျပႆနာ၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ကို ပိုမို၍ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ Migrant CBOs Network (လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔စည္းမ်ားကြန္ယက္) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။


ထို႔ဖြဲ႔စည္းတြင္ MAP Foundation၊ အေ၀းေရာက္ဧရာ၀တီအသင္း(OIA)၊ ရခိုင္အလုပ္သမားေရးလႈပ္ရွားမႈ႕အဖြဲ႕(ALC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ(BLC)၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္(BW-Network)၊ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ (YCOWA)၊ လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(DPNS)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သမဂၢ(BWU) စသည္တို႔ပါ၀င္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

0 comments:

Post a Comment