မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

စစ္ေဘးႏွင့္ အတူ

ဂ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ကမ္းနားေဒသမွ စက္ရံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျမ၀တီၿမိဳ႔တြင္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမည္ကို စိုးရိမ္၍ ထိုေနရာေဒသမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္းရန္(စက္ရံုသူေဌးမွ မည္သည့္ကူညီမႈမ်ားမွ မေပးသည့္အတြက္) ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ကြန္ယက္ကို အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။


အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္မိခင္မ်ား ၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အို မိခင္မ်ား အားလံုးစုစုေပါင္း အေယာက္ (40) ေက်ာ္ကို က်ြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မတက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကူညီေပးခဲ့ရပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ အစီအစဥ္အတုိင္း ေနခဲ့ရပါကလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ရသည့္အတြက္ က်ြႏု္ပ္တို႔လည္း ကူညီေပးခဲ့ရပါသည္။ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္

0 comments:

Post a Comment