မဂၤလာပါ ... ႂကြေရာက္လာၾကေသာ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔ကို "ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကြန္ယက္" ဆိုဒ္မွ ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

ဘန္ေကာက္ေရႀကီးမႈတြင္ ကူကယ္ရာမဲ့ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား

0 comments:

Post a Comment